VASS Drift 2022: bibehållen leverans trots utmaningar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VASS Drift 2022: bibehållen leverans trots utmaningar

Hur står det till i VA-Sverige? I Resultatrapport för VASS Drift 2022 har 227 kommuner fått säga sitt om tillståndet för VA-infrastruktur och -drift. I stort sett vittnar VA-organisationerna om en fortsatt trygg leverans, trots ett osäkert ekonomiskt läge och ökade kostnader.

Varje år gör Svenskt Vatten, tillsammans med VA-organisationer över hela landet, en sammanställningen av basfakta och driftresultat. 2022 års rapport visar på en fortsatt hög kvalitet, inga alarmerande förändringar och en i stort trygg leverans av vattentjänster – även om utmaningar inte saknas.

Bland rapportens insikter finns bland annat följande:

  • Hushållens vattenförbrukning fortsätter minska. Årets undersökning visar en snittförbrukning på 138 liter per person och dygn, en minskning med åtta liter per person och dygn jämfört med covidåret 2021 – ett år då många av VA-organisationernas kunder arbetade hemifrån. Sannolikt påverkades hushållens lägre vattenförbrukning av höga energipriser under 2022.
  • Osäkert ekonomiskt läge. Även VA-organisationerna påverkades av det ekonomiska läget; förutom ökade kostnader har de fått en mer svårplanerad ekonomisk situation då intäkterna baseras på konsumtionen medan VA-organisationernas kostnader mestadels är fasta. Vi kan också se att genomförandet av såväl nyanläggning som förnyelse av ledningssystem har minskat.
  • Bibehållen kvalitet i leveransen. Utmaningarna till trots är många driftparamentrar för 2022 bättre än för 2021. Antalet vattenläckor, källaröversvämningar och mängden tillskottsvatten har minskat, medan antalet avloppsstopp är oförändrat. Dricksvattenkvaliteten visar på ungefär samma siffror som för 2020.

Det är också värt att notera att VA-branschen, mot bakgrund av stigande kostnader i alla led, ligger på rekordhöga 26 miljarder kronor i investeringskostnader för 2022, att jämföra med 21 miljarder kronor för 2021. En konsekvens av de ökade kostnaderna blev att VA-taxorna höjdes med i snitt åtta procent inför 2023.

Läs rapporten i sin helhet här.