Världshälsoorganisationen släpper ny upplaga av Water Safety Plan Manual - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Världshälsoorganisationen släpper ny upplaga av Water Safety Plan Manual

I mars släppte Världshälsoorganisationen (WHO) och International Water Association (IWA) den andra versionen av sin Water Safety Plan Manual. Globalt har manualen stor betydelse, men i Sverige används ofta HACCP-principerna i stället. Det är även dessa som återfinns i dricksvattenföreskrifterna. Innehållsmässigt följer den nya versionen sin föregångare i hög utsträckning, men två nyheter som lyfts fram av Svenskt Vattens dricksvattenexpert Sandra Strandh är en verktygslåda med fallbeskrivningar och specifika scenarion samt det nytillkomna fokuset på klimatanpassning.

– Vi ser väldigt positivt på det utrymme som ges till klimatanpassning. Även det faktum att man inkluderar tydliga exempel och scenarion är värdefullt, inte minst för ökad användarvänlighet, säger hon.

Den andra upplagan av Water Safety Plan Manual, som ger praktisk vägledning för utveckling och implementering av vattensäkerhetsplanering i enlighet med WHO:s riktlinjer för dricksvattenkvalitet, släpptes i början av mars. Ur globalt perspektiv är manualen av stor vikt medan den inom svensk VA främst är ett komplement till den svenska lagstiftningen i Livsmedelverkets dricksvattenföreskrifter som baseras på HACCP-principerna. Innehållet i den andra upplagan är i hög utsträckning detsamma som i tidigare version, med några nytillskott. Större utrymme ges till en form av verktygslåda med praktisk vägledning och fallstudier. Dessutom ingår numera klimatanpassning i manualen. Fokus ligger fortsatt på riskvärdering, riskhantering och kommunikation för dricksvattenproducenter.