Värdefullt forum för VA-juridiska frågor - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Värdefullt forum för VA-juridiska frågor

En händelserik höst på det VA-juridiska området ligger framför oss. Redan den 31 augusti sparkades den i gång med ett möte mellan juristerna i det VA-juridiska nätverket. För Svenskt Vattens jurister Sarah Berwick och Maria Holmgren blev träffen ett kvitto på vikten av att träffas över organisationsgränser och att hämta stöd hos andra som jobbar med de VA-juridiska frågorna.

- Under träffen kände vi att det finns ett stort engagemang för att samverka kring våra frågor och det är tydligt att ett löpande nätverkande är till stor nytta för nätverkets medlemmar, förklarar Sarah.

Precis innan sommaren övergick i höst träffades det VA-juridiska nätverket på Sveriges Kommuner och Regioners (SKRs) huvudkontor. Under den tredje av fyra planerade träffar i nätverket under året diskuterades både små och stora frågor som rör VA-juridik. Starkast intryck på Sarah Berwick och Maria Holmgren, Svenskt Vattens jurister, gjorde öppenheten och möjligheten att knyta kontakter i branschen. För Maria blev det snabbt tydligt vilket värdefullt forum nätverket är, inte minst gällande generella funderingar och frågor.

- Vi inledde mötet med allmänna, öppna frågor runt bordet vilket öppnar för att fortsätta hålla kontakten och diskutera vidare i gemensamma utmaningar. Det gjorde det också tydligt vilken ömsesidig nytta vi har av varandra, vi får inblick i vad som händer hos våra medlemmar och de får insyn i vilka frågor vi vill driva på Svenskt Vatten, berättar hon.

Nästa nätverksträff är den 10 november, precis i upptakten till VA-Juridiskt Forum som äger rum på Elite Hotel Marina Tower den 28–29 november. Nätverket är kostnadsfritt och öppet för jurister anställda hos Svenskt Vattens medlemmar eller medlemskommuner, samt för jurister på SKR. Alla i nätverket jobbar åtminstone delvis med VA-frågor, men Sarah understryker att även jurister som inte är specialiserade enbart på det området är välkomna.

- Vi uppmuntrar även de som arbetar mer brett i kommunerna och inte uteslutande sitter med VA-frågor att gå med i nätverket. Värdet av att söka stöd hos specialiserade kollegor kan inte nog betonas, avslutar hon.