VA-taxans framtid på löpsedeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxans framtid på löpsedeln

Fyra gånger så hög VA-taxa kan bli framtidens verklighet. Det förklarar Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm i en intervju med SVT Nyheter som uppmärksammats på flera håll i media sedan publicering den 26 juni. I intervjun påpekar Pär att det dels är investeringar, dels daglig drift som ligger till grund för de projicerade höjningarna av taxan. Framför allt behöver ledningsnätet bytas ut för att undvika störningar i leveransen och arbetet behöver påbörjas direkt för att undvika en kris lik energikrisen.

- När det gäller vattenförsörjning har vi tid på oss, men vi måste sätta i gång nu, förklarar Pär i SVT.

I uppföljande reportage har även Kalmar Vatten berättat om sin unika situation samt de ökade investeringar som gjorts av kommunen.

De nödvändiga investeringarna i svensk vattenförsörjning uppgår till 560 miljarder kronor fram till 2040 enligt Svenskt Vattens investeringsrapport. En årlig underinvestering på 10 miljarder kronor innebär att både förnyelse av befintlig infrastruktur och framtida byggnation dras med en stor investeringsskuld. Läget för svensk VA uppmärksammas nu av SVT Nyheter i två reportage som dels uppmärksammar det generella läget, framtidens VA-taxor och vikten av att kommuner vågar fatta modiga beslut. Inslagen har även fått stort genomslag i bland annat GP och Aftonbladet.