VA-taxan och investeringsbehov i fokus för medborgarträff - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-taxan och investeringsbehov i fokus för medborgarträff

Hur förankrar man en höjning av VA-taxan med kommuninvånarna? Håbo kommun valde dialog. Under förra veckan arrangerade VA-avdelningen på kommunen en medborgarträff för att diskutera kommande höjningar. Svenskt Vatten deltog i form av Pyry Niemi, public affairs manager, och Fredrik Vinthagen, pressansvarig, som var på plats för att stötta den lokala VA-organisationen och presentera de nationella investeringsbehoven.

– Investeringsbehoven ser väldigt olika ut beroende på förvaltning, geografiskt läge och varje kommuns unika situation, men den gemensamma nämnaren är att infrastrukturen är relativt gammal och har brister då man inte investerat och reinvesterat tillräckligt för att upprätthålla en långsiktigt hållbar VA-infrastruktur, förklarar Pyry.

Nyligen rapporterade vi på Svenskt Vatten att taxehöjningarna ser ut att bli omfattande under 2024. Tidiga indikationer visar att det nationella medelvärdet för 2024 års taxehöjning blir cirka 10–15 procent, att jämföra med 2023 års höjning på 8 procent. Att kommunicera VA-taxan till invånarna står därför högt på agendan för många kommuner. I Håbo kommun valde man därför att hålla en medborgarträff för att skapa en dialog och skapa förståelse för framtida taxehöjningar.

– Vi var på plats för att presentera investeringsbehov på ett nationellt plan och förklara varför det är så angeläget att investera i VA-infrastrukturen. Vi fick ett väldigt positivt gensvar, många frågor och kunde förklara att Håbo är långt ifrån ensamma – det är en utmaning i hela Sverige, berättar Pyry.

Efter ett tidigare besök hos kommunen fick Pyry och Fredrik frågan om att medverka på medborgarträffen. Ett erbjudande de med glädje nappade på! 

Jämställ VA med annan välfärd

Fokus för träffen var Håbo kommuns behov av att öka tillgångarna i sin VA-fond och det konkreta förslaget som lades fram var en höjning av VA-taxan på 32% från årsskiftet. Dagen efter medborgarträffen beslutade kommunstyrelsen om höjningen och nu väntar ytterligare beslut i kommunfullmäktige. Dessutom pågår det i kommunen en diskussion om att bli medlem i Norrvatten. Pyry understryker vikten av att jämställa VA-verksamheten med annan välfärdsverksamhet för att kunna bibehålla hög kvalitet – särskilt i en tillväxtkommun.

– VA är en naturlig del av samhällsplaneringen och även om verksamheten är avgiftsfinansierad måste den jämställas med övriga välfärdsinvesteringar. Vatten är helt nödvändigt för att välfärden ska fungera, säger han.

Tydlig medborgardialog är ett steg på vägen, men Pyry lyfter framför allt en nyckel till framgång för att säkra framtida VA-tjänster.

– Det viktigaste är att få våra lokala politiker att våga förebygga kommande kriser i VA-infrastrukturen genom att skapa tillräckligt ekonomiskt utrymme för att kunna investera, avslutar han.