”VA-taxan är hjärtat i verksamheten” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”VA-taxan är hjärtat i verksamheten”

Intäkter och kostnader ska följas åt samtidigt som lagkraven måste uppfyllas. Lätt som en plätt, eller? Knappast. Att räkna ut rätt VA-taxa är komplext och upplagt för olika tolkningar, menar VA-strategen Christina Gard som håller i Svenskt Vattens utbildning inom området.

Hur svårt kan det egentligen vara att spika en kommuns VA-taxa? Någon som känner till fallgroparna väl är Christina Gard som i 15 år arbetat med VA-taxor och juridiken kopplad till området. Hon var även med i den projektgrupp som tog fram P120, branschens normalförslag till VA-taxa som lanserades 2021.

Sedan drygt fem år leder hon Svenskt Vattens kurser om VA-taxa där hon, tillsammans med Svenskt Vattens jurister, hjälper VA-ansvariga, -ingenjörer, -strateger och andra som arbetar med taxan att bena ut vad som gäller för ”VA-verksamhetens hjärta”. Området är komplext och kräver förståelse för helheten, från lagkrav och varierande lokala förutsättningar till de kommunala föreskrifterna som utgör kommunens VA-taxa.

– Under kursen går vi igenom lagstiftningen som utgör grunden för hur taxan ska se ut, säger Christina Gard. Därefter går vi genom Svenskt Vattens förslag till VA-taxa (P120) och förklarar hur det är tänkt att de olika reglera ska användas.

Inblick i andra kommuners arbete

En av kursens stora fördelar är att deltagarna får en inblick i hur andra kommuner arbetat fram sina VA-taxor. För även om taxan är starkt styrd i lagen, finns samtidigt en hel del luddiga begrepp som ger utrymme för olika tolkningar, menar Christina Gard.

– Vad innebär exempelvis en kostnad som fördelas skäligt? För att förstå det krävs erfarenhet av och insyn i hur juridisk praxis utvecklats över tid i vårt land. Kommunernas olika tolkningar av lagstiftningen kan annars medföra risker, som exempelvis att taxan inte håller för en prövning i domstol.

Bra att gå kursen flera gånger

Har du redan gått kursen och tycker att du kan det mesta? Då kan det vara läge att tänka om; kursen lämpar sig att gå flera gånger, både för att området i sig är invecklat med ständigt nya frågeställningar och för att det sker viss uppdatering av rättsfall och exempel.

Svenskt Vattens normalförslag P120 medför också en rad nyheter jämfört med tidigare basförslag P96, bland annat ett nytt tänk kring dagvatten och stöd att förklara dagvattenavgiften. Det finns även ett förtydligande kring samfälligheters avgifter liksom ett par valbara tillägg som reduktioner för lagerbyggnader eller mindre bostadsenheter. Kanske är det förändringar som din VA-organisation funderar på att implementera i taxan?

Höstens kurs är redan fullbokad, men det går bra att göra en intresseanmälan till nästa kurs redan nu. En sak är nämligen säker när det gäller VA-taxan: det gäller att ligga i framkant och påbörja taxearbetet i god tid inför presentations- och beslutsprocessen.

– Ska avgifterna räknas om är det viktigt att skaffa sig god förståelse för vad som behöver göras, säger Christina Gard.