VA-branschen hjälpte Söderhamn Nära med vaccinationsbeslut - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-branschen hjälpte Söderhamn Nära med vaccinationsbeslut

Bör man som VA-huvudman erbjuda anställda vaccination mot hepatit A? Den frågan ställde sig Söderhamn Nära och valde innan sommaren att skicka ut en enkät med syfte att undersöka hur branschkollegorna gör. Enkäten blev sedan vägledande i beslutet att erbjuda vaccinationer till personal som kommer i kontakt med avloppsvatten.

Hepatit A orsakas av ett virus som sprids genom avföring och därmed förekommer i avloppsvatten. Det finns ingen behandling mot sjukdomen så det mest effektiva skyddet är därför vaccination i kombination med god handhygien. I sitt arbete med medicinska kontroller på arbetsplatsen blev därför vaccination mot hepatit A en fokusfråga för Söderhamn Nära. Organisationen ville undersöka hur branschen hanterat frågan, men informationen var bristfällig. I stället valde man då att skicka ut en enkät till 25 VA-huvudmän.

- Vårt syfte var att söka vägledning hos branschkollegorna, hur gör andra organisationer? När vi inte hittade något tydligt svar valde vi att skicka ut enkäten för att hjälpa oss i vårt beslutsfattande, säger Klas Uppvall, Verksamhetschef Vatten på Söderhamn Nära.

Enkätsvaren talade sitt tydliga språk. Hela 83% av de svarande meddelade att medarbetare inom vatten och avlopp erbjuds vaccination mot hepatit A. Bland organisationerna som erbjöd vaccinationer rådde även konsensus kring varför – att skydda medarbetare i riskutsatta roller, däribland de som jobbar med spillvatten. Söderhamn Nära inkluderade enkätsvaren i sitt fortsatta arbete och Klas poängterar värdet i att kunna dra lärdomar av andra va-huvudmän.

- En fin del av vår bransch är att vi samarbetar och delar med oss. Efter enkäten har vi valt att erbjuda vaccination mot hepatit A och B till personal som kommer i kontakt med avloppsvatten, berättar han.