VA-beredskapsutredningen styrde norrut för inspirerande möten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-beredskapsutredningen styrde norrut för inspirerande möten

Sedan VA-beredskapsutredningen drog i gång har sekretariatet varit tydliga i sin vilja att träffa så många VA-organisationer som möjligt. Bland annat har de talat på Svenskt Vattens konferenser och besökt medlemmar på plats i deras verksamheter. Nu i januari styrde man kosan mot de nordligare delarna av landet. Under sin lilla miniturné besökte sekretariatet i sällskap med Ulf Thysell, strateg klimatanpassning och civil beredskap på Svenskt Vatten, såväl Umeå som Luleå. Vid båda tillfällena fanns representanter från våra medlemmar på plats och representerade så väl bolag- som förvaltningssidan. Trots olikheter i både organisationsformer och storlek fanns det dock en tydlig röd tråd.

– Efter de här mötena kan man bara konstatera att stora som små organisationer behöver samverka för att lösa sina utmaningar, berättar Ulf.

Insikterna som besöken gav kom även väl till pass under det expertgruppsmöte som hölls inom VA-beredskapsutredningen i förra veckan. Där stod investeringskapacitet i fokus och det finns tydliga utmaningar att ta sig an för branschen.

Kännedom om VA-verksamheters verklighet har legat högt upp på agendan för VA-beredskapsutredningens sekretariat sedan start. Därför har de valt att med planeringsstöd av Ulf Thysell på Svenskt Vatten besöka organisationer runtom i Sverige. Tidigare har Skåne varit destinationen, denna gång siktade man in sig på helt motsatta landsänden. Först väntade besök i Umeå där Vakin samt Dorotea och Åsele, som nyligen bildat gemensamt VA-bolag, bjöd på inblick i sina verksamheter. Därefter tog Lumire, Pireva, Skellefteå och Boden emot sekretariatet i Luleå. Utöver den stora viljan som finns att dela med sig av såväl framsteg som motgångar ser Ulf att många av verksamheterna hade ytterligare en gemensam nämnare.

– Framför allt pratade vi om utmaningarna i kommuner som växer mycket, gemensamt för många av de organisationer vi träffade är stora industrietableringar i hemkommunen, säger han.

Expertgruppsmöte som speglade Norrlandsresan

Ulf berättar att det under båda sammankomsterna i norr var mycket fokus på investeringar. Dels avhandlades investeringskapacitet, dels diskussioner kring finansiering. Även olika organisationsformer kom på tal, särskilt då de medverkande representerade olika delar av skalan – såväl bolag som förvaltningar både i enkommuns- och flerkommunsägarskap fanns på plats.

– Vi fick verkligen inblick i både för- och nackdelar med olika sätt att organisera sig. Nu träffade vi förhållandevis stora kommuner vilket underlättar om man vill styra den egna VA-verksamheten, men med det sagt pågår väldigt många samarbeten oavsett om de är formaliserade eller ej, förklarar Ulf.

I förra veckan väntade även ett nytt möte i expertgruppen för VA-beredskapsutredningen. Temat var investeringskapacitet och Ulf berättar att många av de sakfrågor som diskuterades i Norrland även fanns med på agendan under expertgruppsmötet.

– Det var fokus på investeringar och investeringskapacitet, framför allt vilka utmaningar vi ser och hur ska man tänka framöver. Vi framförde de punkter vi lyft externt sedan tidigare, som treårsregeln där vi anser att man ska kunna utjämna underskott och överskott under längre tid och fondera även till reinvesteringar, avslutar han.

Nästa gång expertgruppen samlas kommer tema organisation och ansvar stå i centrum. Det sker under februari månad. Därefter, i mars, kommer utredningen via oss på Svenskt Vatten att skicka ut en enkät till Sveriges VA-verksamheter som kommer att vara till stöd för det fortsatta arbetet.