VA-allätaren Ulf Thysell är Svenskt Vattens nya strateg för klimatanpassning och civil beredskap - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-allätaren Ulf Thysell är Svenskt Vattens nya strateg för klimatanpassning och civil beredskap

Rollen som strateg för klimatanpassning och civil beredskap må vara ny, men när Ulf Thysell kliver på tjänsten i september är det ett välbekant ansikte som ansluter till oss på Svenskt Vatten. Genom engagemang i olika kommittéer, nu senast i Managementkommittén, som styrelseledamot och en period som tillförordnad VD, känns det som ett naturligt steg att nu ansluta till kansliet på heltid. Själv beskriver Ulf sig som en allätare inom VA och senast kommer han från VD-rollen på NSVA.

– Fördelen med att komma från en stor, men ändå liten, organisation är att man får jobba med allt möjligt, därigenom får man också koll på mycket inom VA. Även om jag inte jobbat praktiskt med exempelvis avloppsrening och dricksvatten, har jag som ansvarig ändå arbetat med det, berättar han.

Uttrycket allätare passar verkligen in på Ulf Thysell. Från planeringsingenjör och enhetschef med ansvar för översvämningar, modelleringar och utredningar på VA-verket Malmö, via rollen som avdelningschef på VA SYD och sedermera VD på NSVA, samt i omgångar samma befattning på Sweden Water Research, har han skaffat sig erfarenhet inom det mesta på VA-området. Dessutom har han varit involverad i Svenskt Vattens kommittéarbete, både för rörnät, forskning och utveckling, och management. Lägg därtill styrelseroller hos oss – och det faktum att han under den varma, torra sommaren 2018 axlade rollen som tillförordnad VD. Att det nu blir fokus på klimatanpassning och civil beredskap är dock ingen slump.

– De senaste två åren har det varit mycket fokus på cirkularitet, med hållbar VA och återvinning av näringsämnen och mycket annat. Dessutom har det varit mycket kring civilt försvar, drivet av engagerade säkerhetschefer, säger Ulf.  

Kliver in som strateg för hyperaktuella områden

I en omvärld som vuxit sig alltmer osäker har tjänstens centrala frågor hamnat under luppen. Numera diskuteras både klimatanpassning och beredskap på bred front, något Ulf definitivt märkt av.

– Både klimatanpassning och civil beredskap är på tapeten just nu, och ser ut att bli än mer aktuellt framöver, fortsätter han.

Klimatförändringarna och den anpassning som, inte minst, VA-sektorn måste göra för att bemöta de nya förutsättningarna är ingen ny problematik. Tvärtemot, det är en fråga som diskuterats och arbetats med under lång tid. Trots det kvarstår fortfarande stora utmaningar.

– Vi som jobbar med VA har jobbat med klimatanpassning i 25 år. Jag upplever att de flesta kommuner är ganska bra på planeringen och att se till att det finns plats för vattnet, men frågan är vad vi gör i de riktigt svåra frågorna – som torka, höjning av havsnivåer och skyfall, säger Ulf.

Vidare menar han att det krävs tydlig planering – att genomföra den nödvändiga anpassningen till ett förändrat klimat tar tid och resurser, därför blir långsiktighet ett måste. Generellt ser Ulf problematik i bristen på förståelse för hur VA-organisationerna bedriver sin verksamhet. Inte minst blir finansieringsfrågan central, både gällande klimatanpassning och för den civila beredskapen.

– Inom civilt försvar kommer staten bidra med en hel del pengar framgent, jag tänker att det blir mitt jobb att se till att en del av det kommer till VA-verksamheter, så att inte allt som görs på VA-sidan ska finansieras av taxor medan allt som görs på skattesidan finansieras av statliga bidrag. Det är inte en rimlig väg att gå, utan VA-sektorn måste också få ta del av de statliga medel som kommer, menar han.

Samtidigt som han betonar att många utmaningar fortfarande ligger framför branschen och att vardagen kan komma att se väldigt annorlunda ut för anställda inom VA-verksamheter är han positivt inställd till det arbete som görs på området. Bland annat lyfter han det fina arbetet inom Svenskt Vattens säkerhetsnätverk där kunskaperna är goda och tack vare det är även utgångsläget för spridning av lärdomar till resten av branschen fördelaktigt. 

Organisering och finansiering sätter förutsättningar för framtiden

Managementfrågor har varit en central del i Ulfs yrkesliv och på frågan om vilka utmaningar som sticker ut på det området tvekar han inte utan svarar organisering och finansiering. Dels ser han hur de största och de minsta kommunerna glider längre ifrån varandra resursmässigt, dels ser han att finansieringsfrågan växer för varje dag.

– Pratar vi om det jag ska jobba med i form av klimatanpassning och civilt försvar är det stora investeringar som väntar framöver inom de områdena, plussa på dem till de nödvändiga reinvesteringarna i ledningsnät och anläggningar så har vi en spännande utmaning, förklarar han.

De enorma behoven gör att han ser det som en nödvändighet att gemensamt utveckla branschen och våga diskutera hur den ska både organiseras och finansieras. Att vara med och forma branschen framåt är även en av aspekterna som lockade mest med tjänsten som strateg.

– Rollen är bred och omfattar frågor som jag både jobbat med tidigare och tycker är intressanta. Dessutom blir det en möjlighet att bidra i andra delar av verksamheten också och få göra nytta på branschnivå. Jag har jobbat med VA i 24 år, att få vara en del av att forma framtiden tillsammans med alla duktiga kollegor på kansliet lockade mycket, avslutar Ulf.

Vi på Svenskt Vatten ser fram emot att lyfta VA-branschens frågor vidare tillsammans med Ulf och hälsar honom varmt välkommen till oss!