Utblick Europa - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Utblick Europa

Under en vecka där omvärldsbevakningen till stor del handlat om Nato och miljörestaurering ser vi rörelse i två av VA-sektorns viktigaste frågor – PFAS och avloppsdirektivet. Efter att ha noterat en avstannande takt i diskussionerna om EU:s kemikaliestrategi skrev EurEau ett öppet brev till EU-parlamentets ordförande Ursula von der Leyen. I brevet betonar den europeiska vattenorganisationen vikten av en universell begränsning av PFAS. Dessutom finns en preliminär överenskommelse om EU:s reviderade avloppsdirektiv publicerat.

Preliminär version av avloppsdirektivet är publicerat

Nu finns det en preliminär överenskommelse om EU:s reviderade avloppsdirektiv. Härnäst väntar ett antagande i EU-parlamentets miljöutskott innan en juridisk granskning samt översättning till samtliga EU-språk genomförs. Först därefter kan ett formellt antagande tas av såväl EU-parlamentet som ministerrådet.

EurEau i öppet brev till Ursula von der Leyen – uppmanar EU-kommissionen att vidta åtgärder mot PFAS

EU:s gröna giv kan inte lyckas så länge PFAS produceras och används. Det menar EurEau i det öppna brev som adresseras direkt till Ursula von der Leyen, ordförande i Europeiska kommissionen. Som president för EurEau står Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm som en av brevets två undertecknare. Efter att ha noterat en avstannande arbetstakt med EU:s kemikaliestrategi menar han att hälsa och miljö måste få högre prioritet.

– Vi kan inte stå bredvid och titta på när den europeiska folkhälsan står på spel, säger Pär Dalhielm.