”Utan samverkan är vi ingenting”: gemensamma arbetet i centrum på Dricksvattenkonferensen 2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Utan samverkan är vi ingenting”: gemensamma arbetet i centrum på Dricksvattenkonferensen 2023

I förra veckan arrangerades Nationella Dricksvattenkonferensen av Svenskt Vatten och värdorganisationen Gästrike Vatten. 260 dricksvattenintresserade personer samlades på Gävle Konserthus för att diskutera branschens viktigaste frågor. Under de två dagarna avhandlades dricksvattendirektivets genomförande, ny teknik och forskning, samt dricksvattenförsörjning under ansträngda förhållanden, men i centrum för konferensen stod samverkan.

– Ska vi klara de utmaningar vi har inom VA-branschen är samverkan och samarbete helt centralt, sa Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, redan under konferensens inledande pass.

Som bekant flyter vatten över gränser – både geografiskt och organisatoriskt. Av den anledningen var det övergripande temat samverkan logiskt för Nationella Dricksvattenkonferensen som gick av stapeln i Gävle den 11–12 oktober. Dessutom med en värdorganisation i form av Gästrike Vatten som förkroppsligar samverkan i VA-branschen. Fem kommuner ingår i bolaget och under konferensens första dag lyfte Gästrike Vattens vd Lena Blad utmaningar i form av geografiska avstånd och taxeskillnader. Samtidigt var hon tydlig med att fördelarna med samverkan vida överväger nackdelarna.

– Genom varje kommuns unika förutsättningar får vi med oss viktiga erfarenheter och man får med sig väldigt många perspektiv. Vi pratar utifrån nationella, regionala och lokala förutsättningar dagligen, berättade hon.

Nyckeln till lösningar framåt - nätverk

Nya och utvidgade perspektiv lyftes som en av samverkans största fördelar, liksom möjligheten till kompetensförsörjning genom samarbete med andra organisationer. Framför allt var det dock möjligheten att knyta nya kontakter som betonades – särskilt för mindre organisationer.

– Jag tror att samverkan är en nödvändighet för att vi ska klara vårt uppdrag framåt. En positiv aspekt för mindre kommuner är att man får ett nätverk och andra kollegor även om man är ensam på sin arbetsplats, sa Sofia Nisses, samordnare i det regionala nätverket VA-Z och anställd av Östersunds kommun.

Tillgången till branschkollegors insikter och kunskaper är även huvudsyftet med det kommitté- och nätverksarbete som finns hos oss på Svenskt Vatten. Dricksvattenexperterna Bertil Lustig och Birger Wallsten berättade mer om dessa och underströk det som sagts under dagen – att det genom ett etablerat nätverk alltid finns någon att ställa frågor till och alltid någon som kan svara.

”Kommunerna är grundbulten”

Ett av torsdagens spår handlade om dricksvattenförsörjning under ansträngda förhållanden. Under förmiddagen gjorde Jörgen Holmlund från Försvarshögskolan sitt första av två framträdanden för dagen. Han utnämnde Sveriges kommuner till grundbulten i den civila beredskapen.

– Kommunerna är ofantligt viktiga i det nya civila försvaret och kritisk infrastruktur, framför allt vatten, är nödvändigt i totalförsvaret 2.0, förklarade han.

Vikten av beredskap för dricksvatten framhävdes även av förmiddagens övriga talare. Två uppskattade punkter rörde båda nödvattenplanering i praktiken där företrädare för Gästrike Vatten respektive NSVA och Helsingborgs stad berättade hur de arbetat med frågan.