Triss i samverkan inför Vattenstämman - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Triss i samverkan inför Vattenstämman

Vattenstämmans tre värdkommuner – Kungsbacka, Mölndal och Härryda – är beroende av samma råvattenresurser och har vanan inne att arbeta tillsammans med viktiga vattenfrågor. Nu sätter de sitt samarbete på kartan och passar på att visa upp satsningar som Hammargårds reningsverk, Hindås vattenverk och Återbruket Kikås.

Göteborgsregionen består av 13 kommuner som samverkar i en rad frågor. Vad det gäller dricksvattenförsörjning, avlopp och hanteringen av de naturliga vattendragen som flyter genom kommunerna, är det Kungsbacka, Mölndal och Härryda som gjort gemensam sak. Det handlar exempelvis om att de, utifrån en regional vattenförsörjningsplan som antogs 2014, arbetar för att säkra råvattnet, köper och säljer vatten till varandra och strävar efter en minskad vattenförbrukning.

– Ingen av kommunerna är stor och stark i sig själv och vi är betjänta av samarbete. Ytterst handlar det om att kunna möta vattenbehovet i en växande region i ett läge där bland annat klimatförändringar och en osäker omvärld påverkar oss, säger Jessica Stenhoff, vd på Härryda Vatten och Avfall.

Samarbetet ger många fördelar

Vilka är då vinsterna? Redundans i vattenförsörjningen, ett smidigt samarbete vid störningar och en god förmåga att snabbt kunna styra om verksamheten som exempelvis vid bräddning är några av fördelarna. Samsynen kring de gemensamma vattenresurserna är också en tydlig vinst, menar Tony Strandh, VA-chef i Mölndal.

– Från mars till september har vi, tillsammans med fler kommuner, exempelvis veckoavstämningar kring vattensituationen i regionen. Det hjälper oss att fatta beslut kring bevattningsförbud och liknande. Dessutom samverkar vi kring olika typer av generella verksamhetsfrågor. 

Vattenstämman visar nya satsningar

Fröet till ett gemensamt värdskap såddes tidigt och samarbetet var redan väl inarbetat.

– Vi arbetar nära ihop i olika frågor för att alla ska kunna bidra i den regionala vattenförsörjningen, ett samarbete som pågått under många år, säger Catarina Sundberg, verksamhetschef, Förvaltningen för teknik inom Kungsbacka kommun. Värdskapet betyder att vi tre kommuner tar samarbetet till en ny nivå, vilket känns extra roligt.

Dessutom hade trion flera olika spännande projekt att visa upp. Ett av dessa är Hammargård som ska bli Sveriges modernaste reningsverk.

– Här har vi Kungsbackas kommuns största miljöinvestering någonsin, säger Joakim Ekberg, projektledare i Kungsbacka kommun. Vi planerar för att bygga en innovativ och hållbar anläggning för framtiden, utifrån några av de skarpaste utsläppskraven ett avloppsreningsverk i Sverige har fått.

Viktigt få med politiken

Finns det några nycklar för att lyckas med samarbetet? Det behöver finnas ett ömsesidigt förtroende mellan organisationerna och ett öppet, prestigelöst samtal. En annan nödvändig bit är samverkan på politisk nivå; politiken byts ut var fjärde år samtidigt som vattenfrågorna kräver kontinuitet och långsiktighet. Då gäller det få med politikerna på tåget, något som kommunerna jobbat med i en workshop som adresserade samverkan inom vatten i Göteborgsregionen.

– Vi tittade på regionens vattenresurser, visade på utmaningar och beroenden av varandra, samt förklarade varför det är mer effektivt att samarbeta mot gemensamma mål på lång sikt än att var och en bygger upp sin egen kapacitet, säger Jessica Stenhoff.