Sverige bakom nytt lagförslag om EU-förbud mot PFAS - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sverige bakom nytt lagförslag om EU-förbud mot PFAS

Ett omfattande förslag om ett gruppförbud mot PFAS har inlämnats till Echa, EU:s kemikalieagentur, med Sverige som en av fem avsändarnationer. Begränsningsförslaget publiceras i sin helhet den 7 februari och därefter väntar fortsatt behandling i EU.

Svenskt Vatten ställer sig bakom förslaget och har länge bedrivit ett omfattande arbete för utfasning av PFAS. Klara Westling, expert inom avlopp och miljö på Svenskt Vatten, är positivt inställd till den process som nu inleds inom EU.

– Vi har länge förespråkat ett gruppförbud inom EU av samtliga icke essentiella PFAS, säger hon. Många PFAS-kemikalier är väldigt skadliga för människor och miljö och de är dessutom svårnedbrytbara vilket medför att de finns kvar i våra ekosystem under väldigt lång tid. Det är inte för inte som de kallas för ”evighetskemikalier.”

Tillsammans med myndigheter i Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna har svenska Kemikalieinspektionen lämnat in ett förslag till EU om kraftig begränsning av användandet av drygt 10 000 PFAS-kemikalier. Sedan tidigare är flera PFAS-ämnen begränsade, senast vid årsskiftet infördes nya gränsvärden för nivåer av vissa av ämnena i dricksvatten och livsmedel. Enligt myndigheterna som ligger bakom det nya förslaget är dessa begränsningar inte tillräckliga, därför vill man nu hindra PFAS från att nå marknaden och därifrån spridas till människor och miljö. Förslaget har lämnats till Echa som nu förbereder inför den offentliga publiceringen som sker den 7 februari. Därefter inleds vidare behandling inom EU.

Gruppförbud avgörande för lyckad PFAS-utfasning

De svårnedbrytbara ”evighetskemikalierna” PFAS används brett i samhället och utfasningen av dessa har länge varit en viktig fråga för Svenskt Vatten. Frågor rörande producent- och konsumentansvar är av stor vikt, men uppströmsarbetet – främst i form av ett gruppförbud på EU-nivå är avgörande för att arbetet ska lyckas.

– Att som tidigare reglera ett PFAS-ämne i taget är inte hållbart i längden då det idag finns cirka 10 000 olika PFAS-kemikalier på marknaden och antalet växer för varje år som går. För att lyckas fasa ut användningen är därför ett gruppförbud i större skala rätt väg att gå, förklarar Klara.

Sverige har tidigare varit involverat i kampen mot PFAS-användande, bland annat i det internationella förbudet mot PFOS, ett av de farligaste ämnena i kategorin. Vid årsskiftet kom dessutom strängare lagstiftning kring förekomsten av vissa PFAS-kemikalier i livsmedel och dricksvatten, men mer omfattande grepp är nödvändiga. Sanering av PFAS är både kostsamt och tidskrävande, detta i kombination med de miljö- och hälsorisker som är förenade med exponering för kemikalierna gör att vi behöver förhindra att de når marknaden. Det bästa sättet att komma till bukt med problematiken är ett gruppförbud beslutat av EU, vilket detta nya lagförslag är första steget mot.