Svenskt Vattens synpunkter på nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens synpunkter på nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten

I förra veckan rapporterade vi om möjligheten att tycka till om EU-kommissionens kompletterande akter till det nya dricksvattendirektivet. Akterna gäller artikel 11, material i kontakt med dricksvatten. Nu har vi sammanställt våra synpunkter från Svenskt Vattens håll. Dessa överensstämmer på det stora hela med synpunkterna från den europeiska samarbetsorganisationen EurEau.

Svarstiden för akterna löper ut redan på måndag 13/11 respektive torsdag 16/11, därav krävs snabbt agerande för att lämna synpunkter.

Som vi på Svenskt Vatten tidigare uppmärksammat finns nu sex kompletterande akter ur dricksvattendirektivets artikel 11 ute på öppen konsultation. Det innebär att det är fritt för alla inom EU att lämna synpunkter på akterna. Då akternas innehåll rör material i kontakt med dricksvatten är de av hög vikt för våra medlemmars verksamheter. Därför ser vi det som en viktig möjlighet att påverka de framtida villkor som den svenska VA-branschen ställs inför och uppmanar till att skicka in synpunkter.

Vi har deltagit i en arbetsgrupp inom samarbetsorganisationen EurEau som tagit fram gemensamma synpunkter som kommer att skickas in till kommissionen. Även organisationens medlemmar kan använda gruppens arbete för att skicka in ståndpunkter från respektive land – något vi på Svenskt Vatten kommer att göra. Även våra medlemsorganisationer kan nyttja arbetet som underlag för egna synpunkter.

Svenskt Vattens viktigaste synpunkter på akterna
  • Oorganiska beståndsdelar i cementbaserade material måste omfattas av regelverket. Förslagen reglerar bara organiska tillsatsmedel.
  • Membranfilter och jonbytare ska regleras som material i kontakt med dricksvatten och inte som beredningskemikalier eller filtermedia. Här kommer Svenskt Vatten lägga till information om att Livsmedelsverket kom till slutsatsen att membranfilter och jonbytare inte är beredningskemikalier eller filtermedia och inte har reglerat dom i dricksvattenföreskrifterna.  
  • Alla avsiktligt tillsatta ämnen för att tillverka ett material måste deklareras för den som ska granska att kraven i dricksvattendirektivet är uppfyllda.

Synpunkter på kompletterande akter i artikel 11