Svenskt Vattens nya och reviderade publikationer och meddelanden 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens nya och reviderade publikationer och meddelanden 2024

Omvärlden förändras i allt snabbare takt. För att hålla jämna steg med den och se till att våra publikationer och rapporter fortsätter vara aktuella gör vi löpande revideringar. I slutet av förra året släpptes två publikationer och i år är ytterligare material på gång in i Vattenbokhandeln. Bland annat väntar en ny publikation om EU:s taxonomi och en uppdatering av Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare (ABVA).

I Vattenbokhandeln finns alla Svenskt Vattens publikationer och meddelanden för försäljning och nedladdning. Publikationerna syftar till att samla branschen kunskap om teknik, säkerhet, management och ekonomi.  

För att klara att hålla utbudet aktuellt och revidera löpande allteftersom verkligheten förändras, krävs ett grundligt arbete som för det mesta involverar våra medlemmar i olika referensgrupper. En revidering av en publikation sker ofta i flera steg och omfattar vanligen en förstudie och att förslag remitteras till medlemmarna och andra berörda. Det tar med andra ord lite tid att landa rätt. Anledningen till det är förstås att säkerställa kvaliteten och användbarheten.  

Dessa publikationer kom ut i slutet av 2023:

P124 Provtagning och flödesmätning vid reningsverk  
P125 Vattenmätare (ersätter P120 Kallvattenmätare) 

Under 2024 kommer reviderade versioner ut av dessa publikationer ut: 

P121 Branschriktlinjer råvattenkvalitet  
Revidering av P94 ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare  

Under 2024 kommer dessa nya meddelanden att publiceras:

En handbok om fondering 
En handbok om EU:s taxonomi och hållbarhetsredovisning 

Vad gör vi de närmaste åren? 
 
Vi tar tacksamt emot förslag från medlemmar och andra intressenter på vad vi bör prioritera i form av nya eller reviderade publikationer. Har du andra frågor eller funderingar om våra publikationer går det bra att kontakta Svenskt Vattens kansli.