Svenskt Vattens nya forsknings- och utvecklingsledare står med ena benet i den akademiska miljön och den andra ute hos VA-organisationerna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens nya forsknings- och utvecklingsledare står med ena benet i den akademiska miljön och den andra ute hos VA-organisationerna

Alexander Keucken har varit VA-ämnet trogen sedan han gick en praktisk utbildning i avancerad avloppsreningsteknik under 90-talet. Sedan dess har roller inom drift, process, utveckling och forskning tillsammans med och en doktorsavhandling på ämnet membranteknik gjort honom till något av ett VA-fullblod. Den 9 oktober antar han nästa utmaning då han kliver in i rollen som forsknings- och utvecklingsledare hos Svenskt Vatten. Bakgrunden inom både akademin och praktiken vill Alexander nyttja i sin nya tjänst för att säkerställa branschnyttan inom forskning och utveckling.

- Min nya roll blir en naturlig fortsättning på det jag jobbat mycket med hittills – att plocka hem ny kunskap och bedöma hur den ska användas på ett lämpligt sätt. Innovation i all ära, men det är viktigt att den omsätts i praktiken och resulterar i lösningar hos potentiella slutanvändare, säger han.

Arbetet med forskning och utveckling tar ett nytt kliv när Alexander Keucken kliver in i rollen som forsknings- och utvecklingsledare i oktober. Han kommer närmast från tjänsten som forsknings- och utvecklingschef på Vivab. Parallellt med arbetet på den västsvenska VA-organisationen har han också tjänstgjort som adjungerad lektor på Lunds Tekniska Högskola. Själv beskriver han att hans bakgrund går att beteckna som en blandning av bred fackkompetens och hög specialiseringsgrad där både praktiskt kunnande och strategisk inriktning går att finna. Dessutom är han långt ifrån främmande för Svenskt Vattens verksamhet – snarare är det en varaktig relation som nu går in i nästa skede.

- Jag har haft förmånen att under många år utföra olika uppdrag för Svenskt Vattens räkning. Bland annat har jag varit med i olika kommittéer, både som ledamot och ordförande, jag har suttit som ledamot inom Svenskt Vatten Utveckling och representerat organisationen i EurEau-sammanhang, berättar Alexander.

De olika uppdragen har gett honom möjligheten att bredda vyerna och bygga upp ett starkt nätverk. Dessutom har han fått träffa många spännande, mycket kompetenta personer som dels bidragit med en välbehållen ödmjukhet, dels med kunskap som han kunnat applicera på hemmaplan.

Katalysator för innovation

Alexander ser på utvecklingen av forskningsområdet inom VA med optimism. Utöver SVU-medel ser han att många medlemsorganisationer börjar satsa ytterligare pengar på forskning, inte sällan kopplat till våra VA-kluster, dessutom har själva begreppet forskning blivit mer accepterat att använda. Tidigare, menar han, fick man försiktigt närma sig genom att prata om utveckling. I arbetet med att avdramatisera och öka engagemanget för forskning ser han en stor vikt i att branschorganisationen sätter tonen.

- Svenskt Vatten skulle kunna vara katalysatorn för ett innovationsvänligt landskap – både inom tekniska och icke-tekniska områden. Det finns tydliga tecken att det går i rätt riktning, men jag anser att vi behöver bli ännu bättre på att hitta sektoröverskridande samarbeten framöver, förklarar han.

Några goda exempel på tvärvetenskapliga projekt finns i de två vattenforskarskolorna AquaClim och WATCH, där Alexander själv varit involverad i den förstnämnda. Men han ser också att VA-branschen kan lära av andra branscher – inte minst inom områden som digitalisering och affärsmässighet. Dessutom ger forskning tillgång till spetskompetens, något som kan driva på utvecklingen ytterligare.

Vill få fler ombord på forskningståget

Att bredda forskningen inom VA-området, både i fråga om deltagande och discipliner, ser Alexander som något han vill bidra med till Svenskt Vatten. Särskilt är han intresserad av att fler medlemmar medverkar i olika projekt. För att nå även medelstora och mindre organisationer föreslår han att deltagandet underlättas – och kanske även att Svenskt Vatten uppmuntrar till medverkan genom att skapa konstellationer där medlemsorganisationer av olika storlekar ingår tillsammans med forskningsinstitut och andra samarbetspartners.

- Jag vill helt enkelt få med ännu fler på tåget så att området inte är koncentrerat bara till de stora VA-organisationerna och forskningsinstituten. För att få en så bred förankring som möjligt måste vi trycka ännu tydligare på branschnyttan när vi delar ut SVU-medel, avslutar Alexander.