Svenskt Vattens kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport 2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens kommentar till Klimatpolitiska rådets rapport 2023

Det är alltmer angeläget att göra allt som är möjligt för att nå Parisavtalets mål om 1,5 grader. Varmare klimat gör avtryck i vattnet och vi ser redan avtrycken.

De kommer kosta mångmiljardbelopp att hantera och alla påverkas, ingen kommer undan. Konkreta svenska exempel på detta är:

- översvämningar som t.ex. i Gävle med flera ställen. Riskerar liv, hälsa, samhällsfunktioner och fastighetsvärden

- vattenbrist, återkommande på Gotland men allt vanligare på flera ställen. Riskerar liv, hälsa, matförsörjning och areella näringar

- utdragna snösmältningsperioder gör vattnet kallare. Negativt för avloppsreningen, ökar energiåtgången och kostnaderna

- varmare vatten i sjöar och hav påverkar kvaliteten och ökar behov och kostnader för rening av dricksvatten och avloppsvatten

Runt om i Europa blir vattenförsörjningen alltmer kritisk. Torka i Frankrike, i Italien sinar vattnet i Po-dalen samtidigt som omfattande skyfall och översvämningar ställer till problem i Tyskland. Sverige är inte bättre förberett än många andra länder. Vi har ålderdomlig lagstiftning, utdaterade rättigheter och en illa anpassad samhällsorganisation.

Svenskt Vatten efterlyser en nationell infrastrukturplan där mål, krav, organisation, resurser och tidsplan tydliggörs. Vi delar därför Klimatpolitiska rådets fem övergripande rekommendationer, som med bara små justeringar är tillämpliga också på vattenområdet. Vi lägger till en sjätte rekommendation:

  • Förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan politikområden och beslutsnivåer
  • Stärk målbild och styrmedel på viktiga områden
  • Skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till klimatanpassningen
  • Genomför ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatanpassningen
  • Agera proaktivt, koordinerat och kraftfullt i EU
  • Se över all lagstiftning som rör vatten och samhällets och enskildas rättigheter och skyldigheter.