Svenskt Vattens inlämnade synpunkter på dricksvattendirektivets kompletterande akter - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens inlämnade synpunkter på dricksvattendirektivets kompletterande akter

Hur ska det nya dricksvattendirektivet reglera material i kontakt med dricksvatten? Vi på Svenskt Vatten har nyttjat möjligheten att tycka till om den frågan. Under förra veckan lämnade vi våra synpunkter genom den öppna konsultationen på EU-kommissionens kompletterande akter till direktivets artikel 11. Inte minst har vi lyft att regleringen av cementbaserade material inte ska begränsas till organiska tillsatsmedel som tillsätts i mycket små mängder till betong utan även omfatta oorganiska beståndsdelar i betong. En annan viktig punkt där vi hoppas på ändring är att reglerna för material i kontakt med dricksvatten ska gälla för membranfilter och jonbytarmassor.

Möjligheten att tycka till om EU-kommissionens kompletterande akter till det nya dricksvattendirektivet löpte ut i förra veckan. Sammanlagt sex kompletterande akter låg ute för öppen konsultation, vilket innebär att det var fritt för alla inom EU att tycka till om innehållet. Då akterna rör material i kontakt med dricksvatten såg vi på Svenskt Vatten konsultationen som en viktig möjlighet att påverka de framtida villkor som den svenska VA-branschen ställs inför och har valt att skicka in våra synpunkter på fem av de sex akterna. Den sista akten rör kraven på de organisationer som ska kontrollera att kraven på produkter är uppfyllda och vi valde att prioritera övriga akter. Utöver detta har vi även ingått i arbetet i den europeiska samarbetsorganisationen EurEau genom deltagande i den arbetsgrupp som låg bakom organisationens synpunkter.

Här nedan finns en genomgång av de synpunkter som Svenskt Vatten lämnat in till EU-kommissionen.

Metoder för testning och godkännande av utgångsämnen, sammansättningar och beståndsdelar som ska föras upp på europeiska positivlistor

Europeiska positivlistor över utgångsämnen, sammansättningar eller beståndsdelar för varje grupp av material, organiska material, cementbaserade material, metalliska material, emaljer och keramiska eller andra oorganiska material

Förfaranden och metoder för testning och godkännande av slutmaterial som används i produkter

Tillägg och avlägsnanden av utgångsämnen, kompositioner eller beståndsdelar från de europeiska positivlistorna

Märkning av produkter i kontakt med dricksvatten