Svenskt Vatten storsatsar på innovationsprogrammet WAVE - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten storsatsar på innovationsprogrammet WAVE

Svenskt Vatten kliver in som strategisk partner i WAVE. Förberedelseprojektet WAVE är ett samarbete mellan Svenskt Vatten, RISE, Linköping Science Park och Lunds universitet. Sedan tidigare har projektet tilldelats finansiering via utlysningen Impact Innovation. Nu tar vi ytterligare ett steg i vårt engagemang inom projektet genom ett strategiskt partnerskap. Detta innebär att Svenskt Vatten bidrar finansiellt med 1 MSEK per år och med personella resurser till programkontoret med fokus på policyutveckling, kompetens och programstyrning.

Förberedelseprojektet WAVE syftar till att gå ifrån linjära till cirkulära, resurseffektiva vattenflöden för hållbara försörjningssystem till nytta och glädje för människor, miljö och samhällen under ett förändrat klimat. Genom samverkan mellan olika branscher kan vi nå den systemförändring som krävs, och tillsammans skapa en kraftsamling för att stödja spetsforskning, utveckling av ny teknik, nya tjänster och processer samt utveckling av affärs- eller värdemodeller. Nu är projektet på väg in i nästa fas. Ansökan tillsammans med samarbetspartners för att beviljas finansiering till ett programkontor ska lämnas in i oktober och innehålla konkreta mål samt beskrivningar av hur dessa ska uppnås. Nu står det klart att Svenskt Vatten blir en av dessa partners.

- Utöver finansiering på 1 MSEK per år kommer vi att bidra med personalstyrka i form av en policystrateg och en kompetensstrateg, upp till 50%. Dessutom innefattar partnerskapet deltagande i programrådet, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.  

För att kunna lämna in ansökan behöver vi fler som vill gå in som medlemmar. Olika nivåer på medlemskap erbjuds (från 50 000 – 500 000 kr per år) beroende på storlek på organisation och ett flertal av Svenskt Vattens medlemmar har redan gått med. Fler medlemmar behövs inom hela vattensektorn.

Arbetet inom WAVE är inriktat på innovation, forskning och utveckling för att möta existerande och framtida utmaningar för en hållbar vattenförsörjning. Syftet med projektet innebär även strategiskt arbete på en samhällsplanerande och politisk arena, områden som Svenskt Vatten med sitt partnerskap kan vara starkt bidragande till. Under hösten färdigställs ansökan och vi ser fram emot arbetet tillsammans med övriga partners, däribland flera av våra medlemmar.

Slutgiltigt beslut kring vilka programförslag som beviljas stöd för att upprätta ett programkontor fattas av Vinnova, Statens Energimyndighet och FORMAS i början av 2024. Om programmet beviljas kommer det att starta under mars 2024.

Kontakta Petra Wallberg om du vill veta mer.