Svenskt Vatten kommenterar Försvarsmaktens hemställan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten kommenterar Försvarsmaktens hemställan

Oavsett om regeringen möter myndighetens begäran behöver Försvarsmakten betala för sin miljöpåverkan, säger Pär Dalhielm i en kommentar till Försvarsmakten hemställan om stora lättnader i miljökraven.

Ska Försvarsmakten kunna växa snabbt krävs rejäla lättnader i miljöregelverket under fem års tid, det skriver myndigheten i sin hemställan som publicerades förra veckan. Svenskt Vatten menar oavsett om regeringen går myndigheten till mötes behöver man säkerställa att Försvarsmakten betalar för sin miljöpåverkan. Eventuella lättnader får heller inte innebära permanenta skador. Det måste finnas både teknisk, biologisk och ekonomiska förutsättningar att återställa miljön. 

- Vi kan inte försvara våra liv genom att offra medborgarnas hälsa. Precis som företag måste Försvarsmakten leva efter principen att ”förorenaren betalar”, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, i en kommentar till Försvarsmakten hemställan. 

Så sent som förra året stämde Uppsala Vatten Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäckts i Uppsalas dricksvatten 2012. Uppsala Vatten kunde genom sina utredningar klargöra att det är Försvarsmaktens verksamhet på Ärna flygfält som är källan till PFAS-föroreningen. Sen dess har reningen kostat kommunen drygt 37 miljoner kronor, en årlig kostnad på 4 miljoner kronor. 

- Försvarsmakten är inte undantagen EU-lag utan behöver vida nödvändiga åtgärder för att minska sin förorening av vårt gemensamma vatten och när myndigheten smutsar ner behöver de också betala för sanering, säger Pär Dalhielm.