Svenskt Vatten: EU straffar några av världens mest effektiva reningsverk - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vatten: EU straffar några av världens mest effektiva reningsverk

Flera av EU-kommissionens förslag i nya avloppsdirektivet straffar effektiva reningsverk och orsakar kostnader utan miljönytta.

Nyligen presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett nytt avloppsdirektiv. Direktivet är ett av de viktigaste instrumenten som EU har på vattenområdet och kommer styra avloppsreningsverkens arbete med att skydda människors hälsa och miljön i flera decennier. Att EU tagit fram ett förslag välkomnas av branschorganisationen Svenskt Vatten.  

- Det är bra att EU fortsätter att ha höga ambitioner för våra vatten och vattendrag, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten i en kommentar. 

Han nämner det utökade ansvaret för företag som tillverkar miljöpåverkande läkemedel och kemikalier som ett bra exempel där EU gör skillnad, enligt principen förorenaren betalar.

- Förorenare behöver vara med och betala för sin nedsmutsning, i EU som i Sverige, säger Pär Dalhielm. En miljöfond där dessa företag är med och finansierar reningen är ett mycket bra förslag.

Samtidigt ställer Svenskt Vatten sig kritiska till att EU-kommissionen inte föreslår ett undantag från den så kallade Weserdomen, ett beslut i EU-domstolen som innebär att flera svenska reningsverk riskerar bli nekade nya miljötillstånd när kommuner växer eller reningen inte räcker, trots bästa teknik. Då hjälper det inte att reningsverket är ett av världens mest effektiva för det som går att rena.

- I förslaget saknas ett undantag som räddar den mest effektiva avloppsreningen från att bli otillåten på grund av EU-domstolens beslut. Det kan inte vara meningen att effektivt miljöarbete i Sverige ska straffas av en miljölagstiftning från EU. Här måste den svenska regeringen agera så att EU-kommissionen föreslår en lösning på Weserdomen, fortsätter Pär Dalhielm. 

Kostnadsdrivande krav utan miljönytta finns också i EU-kommissionens förslag. Reningsverk i södra Sveriges inland måste rena kväve som aldrig kan nå de kvävekänsliga haven. Naturen renar kvävet på vägen dit. Enligt kommissionens förslag tas detta inte i beaktning, kvävet ska renas oavsett förutsättningar. 

Enligt Pär Dalhielm blir det dyrt att möta alla bra krav i EU-kommissionens förslag och därför är det angeläget att pengarna som måste satsas hamnar där de gör mest nytta.

- Jag hoppas klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari driver på det fortsatta arbetet så att läkemedelsrening finansieras av förorenarna och dyra krav utan miljönytta försvinner, avslutar Pär Dalhielm.

Ta del av Svenskt Vattens sammanfattning av avloppsdirektivet här.