Stöttning, råd och branschstandard – Säkerhetshandboken är klar! - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stöttning, råd och branschstandard – Säkerhetshandboken är klar!

Den efterlängtade publikationen P118 Säkerhetshandbok för VA-verksamhet finns nu tillgänglig i Vattenbokhandeln. Handboken innehåller vägledning till dig som arbetar inom VA-verksamheten för hur säkerhetsarbetet kan bedrivas, vilka lagar som gäller och en översikt över övriga vägledningar och arbetssätt som finns inom området. Under Vattenstämman i Umeå presenterade Svenskt Vattens dricksvattenexpert Birger Wallsten handboken.

– Det här är ett projekt vi arbetat med i ett antal år eftersom våra tidigare publikationer behövde revideras, meddelade Birger.

Nu finns P118 Säkerhetshandbok för VA-verksamhet tillgänglig i Vattenbokhandeln. Syftet med handboken är att erbjuda branschanpassad vägledning för att få i gång säkerhetsarbetet, inklusive råd om startpunkt samt stöttning under processen. På Vattenstämmans scen sammanfattade Birger Wallsten, som hållit samman arbetet med handboken, syftet med orden ”stöttning, råd och branschstandard”. Dessutom ser han en tydlig förutsättning för ett lyckat säkerhetsarbete – en engagerad organisation.

– I grunden måste man ha med sig organisationen. Utbildning är viktigt. Sen ska man göra sin säkerhetsskyddsanalys. Börja med den första delen i analysen – verksamhetsbeskrivningen, där säkerhetskänslig verksamhet identifieras och sätter ramarna för det fortsatta arbetet, berättade han.

Publikationen, som är en omarbetning av Svenskt Vattens publikation U12 Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter, P106 Råd och riktlinjer om informationssäkerhet, båda utgivna 2012, samt Råd och riktlinjer om Fysiskt och tekniskt skydd för dricksvatten (2011), innehåller en modell för systematiskt skydd av samhällsviktig verksamhet där vi samlat de olika processer som behöver koordineras. Innehållet är anpassat efter VA-verksamheters förutsättningar. Dessutom innehåller handboken ett antal handfasta aktörsexempel i syfte att stötta och inspirera organisationers säkerhetsarbete.