Stora utmaningar på agendan när RÖK hölls i Malmö - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stora utmaningar på agendan när RÖK hölls i Malmö

Beredskapsförmåga, åldrad infrastruktur, klimatförändringar och EU-lagstiftning. Årets Rörnät och Klimat hade stora utmaningar på dagordningen när ungefär 470 deltagare flockade till Malmö och Slagthuset. Under första dagen stod bland annat läckage och klimatanpassning på schemat. Passande nog för såväl skådeplatsen som temat klimatanpassning fanns Kristina Hall , VA-strateg på VA SYD, på plats för att dela med sig av vad som hänt i Malmö efter det stora skyfallet 2014. Även hon tog upp de mångfacetterade utmaningar som funnits och fortfarande finns på horisonten för VA-sektorn.

– Det har varit ett ganska jobbigt årtionde för oss VA-huvudmän. Det har inte bara varit skyfall, utan vi har gammal infrastruktur som inte lever upp till leveranskraven, det är nya EU-direktiv, kemikaliebrist, åldrade renings- och vattenverk. Då gäller de utmaningarna bara vatten- och avloppsområdet. Vi måste vara ödmjuka inför de utmaningar både vi och våra förtroendevalda står inför, sa hon.

Solen sken över Malmö när årets Rörnät och Klimat drog i gång under tisdagen. Under två dagar skulle cirka 470 rörnätsintresserade deltagare mötas och ta del av ett gediget program med teman som klimatanpassning, läckage, digitalisering och erfarenhetsåterföring. Moderatorerna Erik Karlsson, Svenskt Vatten, och Åsa Peetz, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, hälsade välkomna tillsammans med företrädare för Svenskt Vatten, Malmö kommun och Skåne län. Dels fick besökarna ta del av Malmös utmaningar, statens ansvar gentemot VA och utvecklingen inom både nationell och europeisk vattenpolitik. Frågan som fick störst utrymme var dock klimatförändringar och anpassningen som krävs för att ta höjd för dem. Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, delade med sig av att ungefär 70% av de globala försäkringsärendena som rör klimatförändringar handlar om vattenskador.

– Pratar vi om klimatanpassning, pratar vi om vår förmåga att ta hand om vatten, berättade han.

Utmaningar under unika klimatförutsättningar

Att temat klimatanpassning hamnade i strålkastarljuset när RÖK kom till Malmö var ingen slump. Utöver vattenbrist och svåra val under den torra sommaren 2018, är både kommunen och länet helt beroende av vatten för sin försörjning både inom industrin och jordbruk. Dessutom delade Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län, med sig av det faktumet att Skånes 50 mil långa kuststräcka ger stora utmaningar i stadsplaneringen. Den kanske allra tydligaste symbolen för klimatförändringarnas konsekvenser i Sveriges allra sydligaste breddgrader var det stora skyfallet 2014. Enligt Kristina Hall slog Malmö svenskt rekord i antal källaröversvämningar under händelsen, men det medförde också många lärdomar. Inte minst i kostnadsfrågan.

– Vi måste vara säkra på att de åtgärder vi tar till ger oss värde för pengarna. Exempelvis, att göra skyfallsåtgärder när man ändå gör andra saker – det är kostnadseffektivt, förklarade hon.