Stora frågor på agendan när RÖK var tillbaka i fysiskt format - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stora frågor på agendan när RÖK var tillbaka i fysiskt format

Dåtid, samtid och framtid fick alla sin beskärda del av rampljuset under konferensen Rörnät och Klimats första dag. Efter fyra år utan fysiska träffar rivstartade sammankomsten med en dag där infrastruktur, investeringsbehov och digitalisering behandlades. Nästan 500 deltagare samlades på Gothia Towers i Göteborg för att lyssna, lära och diskutera – om allt från Fredmans epistlar till digitala tvillingar och AI. Genom detta potpurri av ämnen framträdde snabbt en röd tråd snart att urskilja – mod.

– Man måste våga ta besluten, sa Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg.

Fyra år hade passerat sedan senaste gången RÖK hölls i fysiskt format när startskottet gick inne på Gothia Towers i Göteborg. Att det fanns ett uppdämt behov av att träffas märktes direkt under den inledande morgonens mingel och tydliggjordes ytterligare av tyngden i de frågor som diskuterades under sammankomstens första dag. Efter en välkomsthälsning från Svenskt Vattens Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, rivstartade konferensen med en filmvisning där Göteborgs digitala tvillingstad spelade huvudrollen. Förödelsen av ett hundraårsregn visades upp och Henrik Kant påtalade vikten om att våga agera nu. Efter nutidsorienteringen bekantade sig publiken med framväxten av infrastruktur som en kommunal angelägenhet där Pär Blomqvist tog åhörarna med på en resa från vattukörarn i Fredmans epistlar hela vägen till LAV. Hans anförande följdes av berättelsen om NSVAs tre rör ut för framtiden där Ulf Thysell, VD på NSVA, berättade hur de tar tillvara på svartvatten, gråvatten och matavfall i det nybyggda området Oceanhamnen. Trots separationen i både tid och kunskap visade det sig att dåtid och framtid har mer gemensamt än vad som uppfattas vid första anblick.

– Avfallshantering och vattentillförsel var ett cirkulärt system, nu kommer den modellen tillbaka, sa Blomqvist.

Framtidens behov – dagens exempel

Efter lunch följde två pass med fokus på investering och digitalisering. Preliminära resultat från Svenskt Vattens Investeringsrapport visade omfattningen av de investeringar som behöver göras framöver för att möta drivkrafterna reinvestering, nyinvestering, klimatanpassning och omvandlingsområden. Dessutom presenterade Malin Suneson och Stefan Lindqvist från Lumire hur samverkansprojektet Östra Länken skapat möjligheter för både befolkningstillväxt och grön industri i Luleå, och Jenny Åström, hållbarhetschef på Sydvatten, gav exempel på dricksvattenproduktionens klimatpåverkan. Även AMA och kvalitetssäkrade VA-ledningsprojekt rymdes under eftermiddagen, liksom VASS och en introduktion till digitaliseringsnätverket.