Statens insats för allmänna vattentjänster granskas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Statens insats för allmänna vattentjänster granskas

Riksrevisionen granskar statens insats inom allmänna vattentjänster för att utvärdera om en revision krävs. Beslutet om granskningen baseras på statens viktiga roll i att ge kommunerna goda förutsättningar att tillgodose behovet av vattentjänster. Svenskt Vatten är en av flera aktörer som kommer att bidra till granskningen. Hos oss axlar Ulf Thysell rollen som kontaktperson.

Den första februari tog Riksrevisionen beslutet att inleda en granskning av statens insats inom allmänna vattentjänster. Beslutet bygger på eftersatta investeringar i vatten- och avloppsnätet och indikationer på brister i det statliga stöder till kommunerna. Riksrevisionen beskriver att granskningen kommer att omfatta förutsättningarna som kommunerna får med nuvarande lagstiftning samt de statliga myndigheternas insatser inom området. Bland aktörerna som tagit del av beslutet att inleda granskningen finns vi på Svenskt Vatten och vår kontaktperson Ulf Thysell ser positivt på möjligheten att ingå i arbetet.

– För oss är det självklart att ställa upp och ge så relevant information som möjligt till Riksrevisionen. Vi vill bidra på bästa sätt från branschens håll, sedan får vi se om det leder till en revision, förklarar han.

Vi fortsätter att följa frågan och kommer att uppdatera våra medlemmar om granskningen leder till vidare revision.