Språngbräda för teknik- och miljöintresse - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Språngbräda för teknik- och miljöintresse

Framtida kompetensförsörjning har länge varit en viktig fråga för VA-branschen. Ett sätt att locka nya förmågor till en framtida ingenjörsroll och ge inblick i VA-arbetet kan vara att erbjuda praktikplats via Tekniksprånget. Så verkar utfallet vara för Svenskt Vattens tekniksprångare Olivia Ouzounidis som varit på plats hos oss sedan den 16 januari. Hittills har arbetsuppgifterna varierat, men en sak är tydlig – intresset för utvecklingsarbete och hållbarhetsfrågor har fortsatt växa under tiden i rollen.

– Någon form av ingenjörsutbildning är fortfarande målet. Jag vill helst jobba med utveckling av något slag och vara med och förändra eller förbättra, säger Olivia själv.

VA-organisationerna är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag. Trots det har sektorn svårt att rekrytera tillräckligt med nya medarbetare, samtidigt som kompetenskraven på nya medarbetare ständigt höjs. En möjlig väg att ge unga insyn i vad det innebär att jobba i branschen är via Tekniksprånget som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet innebär en fyra månader lång praktik, riktar sig till den som är mellan 18–21 år gammal och har gått en naturvetenskaplig eller teknisk linje på gymnasiet. I år har både Svenskt Vatten och flera av våra medlemmarvalt att delta i projektet. ”Vår” tekniksprångare heter Olivia Ouzounidis och hon sökte sig till projektet för att få testa på ingenjörsyrket i praktiken.

– Jag ville testa på livet som ingenjör. Tanken har varit att utbilda mig inom yrket, men jag hade inte tänkt på någon specifik inriktning, berättar Olivia.

Intresse för resurs- och hållbarhetsfrågor

Att det blev just Svenskt Vatten berodde på ett befintligt intresse för vattenfrågor. Genom tidigare skolarbeten hade Olivia utforskat området redan innan Tekniksprånget dök upp på radarn. Samtidigt var det lite kittlande att vattenbranschen till stor del var ett blankt papper, något som bäddade för att få tillskansa sig nya kunskaper.

– Det har getts inblick i många olika områden, och jag uppskattar att branschen strävar efter att kollektivt förbättra. Det finns så mycket resurser att ta till vara på, till exempel i avloppsreningsverken, vilket känns väldigt spännande, förklarar Olivia.

Under sin tid som tekniksprångare har arbetsuppgifterna varierat. Till en början handlade stora delar av tiden om att lära känna branschen och de olika frågorna, men allt fler egna uppgifter har dykt upp längs vägen. Bland annat har hon arbetat med sammanställningar av blanketter, kursverksamhet, tagit fram kartor över Svenskt Vattens räckvidd till medlemmar och varit med på Nationella konferensen för Avlopp och Miljö. Dessutom har hon på eget initiativ tagit fram ett kompendium över de olika verksamhetsområdena som kan fungera som en guide för eventuella framtida tekniksprångare. Framöver väntar ett fördjupande arbete i ett ämne Olivia själv valt.

– Det jag är mest intresserad av är reningsverk ur ett hållbarhetsperspektiv, eller hur man går från reningsverk till resursverk, säger hon.

Inblick i ingenjörslivet

Syftet med Tekniksprånget är att ge personer under 21 år ett smakprov på vad livet som ingenjör innebär. Att skapa intresse för yrkesbanan generellt, och VA-sektorn specifikt, är dessutom en fantastisk möjlighet för branschen. När Olivia får frågan om vad hon särskilt uppskattat med projektet nämner hon insynen i arbetslivet och möjligheten att lära sig nya saker.

– Det är något jag saknat sedan skolan, att bli serverad med ny kunskap. För mig är det motiverande att fortsätta lära sig nya saker. Dessutom får jag chansen att tänka på vad jag själv tycker är viktigt och söker hos en arbetsplats, avslutar hon.

För organisationer med intresse av Tekniksprånget går det att läsa mer hos IVA. Från Svenskt Vattens sida kan vi varmt rekommendera våra medlemmar att ta chansen att visa upp vår bransch – och dessutom få in nya perspektiv på våra frågor.