Skyfall på schemat inom branschgemensamma kommunikationen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skyfall på schemat inom branschgemensamma kommunikationen

De stod för den mest uppseendeväckande entrén på Kommunikationskonferensen och arbetar med en av VA-branschens mest uppmärksammade frågor. När de branschgemensamma kommunikationskoncepten nu utökas är det gruppen som arbetar med skyfallskommunikation som hamnar i rampljuset. En delleverans planeras redan under året för att tillgodose de stora behoven av att kommunicera kring skyfall.

– Kommunikationen ska öka förståelsen hos bland annat VA-kunder och media för hur VA-systemet fungerar när det regnar mycket, förklarar Karin Mossberg, kommunikationsstrateg på Kretslopp och vatten och en av medlemmarna i arbetsgruppen.

Under varsitt paraply och ackompanjerade av ett dånande regnfall äntrade arbetsgruppen för skyfallskommunikation scenen på Kommunikationskonferensen. Gruppen består av sex kommunikatörer från olika VA-organisationer runtom i landet och adresserar i sitt arbete en av våra medialt mest uppmärksammade frågor. Behovet av att med gemensam röst förklara VA-huvudmannens roll och ansvar i kommunernas skyfallshantering har bara vuxit de senaste åren.

– I och med klimatförändringarna med kraftiga regn står hela samhället och VA-branschen inför nya utmaningar. Sommaren 2021 drabbades bland annat Gävle och Stockholm av skyfall. Sommaren 2023 drabbade ovädret Hans större delar av landet och skyfallsfrågan hamnade plötsligt högre upp på samhällsagendan. Det är tydligt att det behövs en branschgemensam kommunikation, säger Karin.

Bland annat syftar gruppens insats till att besvara frågan om varför det blir fler och kraftigare regn och varför de stora regnen inte får plats i rören under mark. Dessutom ska kommunikationen förklara begreppet bräddning och varför dessa görs, samt reda ut ansvarsfrågan. Siktet är inställt på en mindre delleverans inför sommarregnen 2024, men Karin förklarar att utvecklingen av konceptet kommer att ske successivt. Inte minst ska de använda sig av den feedback de fick under konferensen.

– Vi ska ställa samman all värdefull input vi fick från deltagarna på Kommunikationskonferensen och gå vidare utifrån den. Vi vet att behoven ser olika ut i VA-Sverige. För att säkerställa att kommunikationen blir så användbar som möjligt vill vi börja med det grundläggande och utveckla konceptet efter hand, efter återkoppling från medlemmarna, avslutar hon.