Skyfall och översvämningar i rampljuset - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Skyfall och översvämningar i rampljuset

I kölvattnet av ovädret Hans gick SMHI ut med flera varningar för höga vattenflöden och översvämningar på många håll i Sverige. Regnet ser ut att fortsätta och ställer till med stora problem för landets kommuner som behöver hantera konsekvenserna av nederbördsmängden. Under veckan som gått har media uppmärksammat svårigheterna kopplade till hanteringen och Svenskt Vatten har vid ett flertal tillfällen uttalat sig i frågan.

Stora delar av södra Sverige omfattades av en varning för skyfallsliknande regn under tisdagen. Samtidigt är flera platser i mellersta delen av landet fortsatt översvämmade. Redan i januari varnade vi för bristande förberedelser i händelse av översvämningar hos många av landets kommuner. I Hållbarhetsindex rapporterade vi att endast två tredjedelar av kommunerna utrett sårbara områden vid regn eller höga vattenflöden. Ett budskap som Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, understryker i ljuset av den senaste tidens stora regnmängder.

- De stora åtgärderna måste ske ovan jord genom att skapa grönytor, skyfallsdammar och se över höjdsättningar. Många kommuner vet inte ens var deras brister finns, säger han i ett uttalande till SVT.

Skyfall och översvämningar engagerar media

De höga flödena, skyfall och hanteringen av dessa har plockats upp på olika håll av media. Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning på Svenskt Vatten, intervjuades av TT angående Sveriges större städers hantering av översvämningar. Erik nämner bland annat att Stockholm, Göteborg och Malmö är i början av sin planering för att leda vatten till bättre lämpade platser och att Köpenhamn kan ses som ett gott exempel på ett lyckat arbete. Samtidigt kommer det krävas stora investeringar för att förverkliga planerna i de svenska storstäderna. Inte minst med tanke på att många kommuner behöver rusta upp sina ledningsnät, något som framgår i Svenskt Vattens Investeringsrapport.  

- Det krävs många miljarder för att förbättra kapaciteten. Flera kommuner kan ha svårt att få råd, menar Erik.

Även P4 Extra uppmärksammar den senaste tidens kraftiga regn och de höga flöden som följt dessa. Svenskt Vattens expert inom avlopp och miljö, Klara Westling, medverkar i programmet och pratar om att flera reningsverk tvingats brädda till följd av de stora vattenvolymerna som hanteras.

- Reningsverken är byggda för att rena avloppsvatten, inte för att ta emot regnvatten. När det kommer för stora regnmängder klarar inte reningsverken av det. Det är heller inte ekonomiskt lönsamt att bygga ett gigantiskt stort reningsverk som ska klara regnmängder i den storlek vi har sett, förklarar hon.