Sista chansen att svara på kompetensförsörjningsenkäten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sista chansen att svara på kompetensförsörjningsenkäten

Svenskt Vattens enkät om kompetensförsörjning inom VA stänger i övermorgon fredag 16 februari kl 23.59. Svarstiden är något förlängd för att så många som möjligt ska kunna ge sina svar på en av branschens riktigt stora utmaningar: Att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Resultatet kommer att redovisas under Vattenstämman 14-15 maj.

Enkäten är en del av en mer ambitiös kompetensförsörjningsanalys som Svenskt Vatten låter Sweco genomföra. Den inrymmer även omfattande statistikkörningar över olika yrkeskategorier med hjälp av SCB och jämförelser med andra branscher.

– Vi har en okej svarsfrekvens hittills, säger Dan Löfgren, ansvarig för analysen på Svenskt Vatten, men ännu fler svar från mindre kommuner vore extra bra.

VA-branschen rymmer en mängd olika drift- och samarbetsformer, bolag, förvaltningar, yrkesbeteckningar, egna anställda, inhyrda, entreprenörer och konsulter vilket gör kartläggning av personal- och kompetensbehov genom enkätfrågor extra utmanande. Enkäten är ett första steg mot en nulägesbild och därmed möjlighet att föreslå och genomföra åtgärder. En del av dessa faller på den egna organisationen, Svenskt Vatten har ett särskilt ansvar medan myndigheter, utbildningshuvudmän, arbetsgivarorganisationer och politiken behöver göra sin del.

Frågor om enkäten och analysen besvaras av Dan Löfgren, dan.lofgren@svensktvatten.se.