Senaste nytt på beredskapsfronten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nytt på beredskapsfronten

Under första veckan av december var det dags för expertgruppen inom VA-beredskapsutredningen att träffas på nytt. Temat för detta möte var beredskapsplanering och klimatanpassning och Svenskt Vattens representant Ulf Thysell berättar att det finns ett stort intresse från utredningen att inhämta kunskap från VA-organisationer runt om i landet. Dels sker kontakten genom träffar och på konferenser, dels genom en enkätundersökning som väntar under våren.

Utöver expertgruppsmöten har Ulf deltagit i arbetet med Svenskt Vattens remissvar på ”En modell för svensk försörjningsberedskap” som nu finns publicerat.

Beredskapsplanering och klimatanpassning kopplat till vattentjänster var temat för årets sista expertgruppsmöte inom VA-beredskapsutredningen. Bland annat diskuterades krav på planerings- och förberedelseåtgärder, men det var också fokus på organisering av va-verksamheterna inkluderat förmåga att leverera vattentjänster. Utredningens kansli har initierat samtal med flera kommuner och VA-huvudmän, något de planerar att fortsätta med framöver. För att samla in ytterligare data som ska användas som underlag i utredningen kommer det under våren att skickas ut en enkätundersökning till Sveriges VA-organisationer via oss på Svenskt Vatten. När detta sker är inte fastställt än, men vi kommer att återkomma med ytterligare information i samband med att det blir dags för utskick. Läs mer om utredningen på Ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster - Regeringen.se.

Remissvar på ”En modell för svensk försörjningsberedskap”

Tidigare under hösten informerade vi om möjligheten att påverka det kommande remissvaret på statens offentliga utredning ”En modell för svensk försörjningsberedskap”. Svaret är nu framtaget och pekar på nödvändigheten av analys och kvantifiering av vatten- och avloppsorganisationernas behov av nödvändiga resurser för att upprätthålla dricksvattenproduktion och distribution, samt avledning och rening av avloppsvatten vid kris, höjd beredskap och krig. Dessutom påpekar vi i vårt svar att myndigheterna i det fortsatta arbetet behöver ta hänsyn till den struktur som numera finns inom VA-sektorn.

Det fullständiga remissvaret kan du läsa här.