Sammanställningsrapport för metanmätningar vid biogasanläggningar 2019–2021 färdigställd - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Sammanställningsrapport för metanmätningar vid biogasanläggningar 2019–2021 färdigställd

Sammanställningen av resultat från Egenkontroll metanemissioner mellan 2019 och 2021 är nu publicerad. Rapporten omfattar den femte mätomgången i samverkansprojektet som sedan 2019 samägs av Svenskt Vatten och Avfall Sverige. Syftet med projektet är att stötta biogasanläggningar med att kartlägga och minska sina metanutsläpp. Deltagande anläggningar representerar omkring 50 procent av den svenska biogasproduktionen år 2021.

Sedan 2007 finns systemet Egenkontroll metanemissioner (EgMet), ett frivilligt åtagande för biogasanläggningar som förbinder sig att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp. En del av det frivilliga åtagandet är att återkommande genomföra emissionsmätningar, utförda av en oberoende part, vid anläggningen för att bestämma dess metanförluster. Svenskt Vatten har samägt systemet med Avfall Sverige sedan 2019. Nu finns den senaste sammanställningen, med mätningar från åren 2019–2021, publicerad.

Vid såväl produktion som uppgradering av biogas kan utsläpp av, framför allt, metan ske. Eftersom metan är en kraftig växthusgas är det viktigt att så långt som möjligt minimera utsläppen. För att stötta anläggningar i arbetet med att kartlägga och minska metanemissioner finns det frivilliga åtagandet EgMet, där kvantifiering av metanutsläpp görs vart tredje år. Nu är rapporten som täcker den senaste periodens mätdata publicerad. De anläggningar som deltar i EgMet i omgång fem representerar omkring 50 procent av den svenska biogasproduktionen år 2021. För uppgraderingsanläggningarna är siffran också ca 50 procent. Detta innebär en stor ökning av anslutning sedan tidigare mätomgång då motsvarande siffror var 35% för produktionsanläggningar och 38% för uppgraderingsanläggningar.

Läs hela rapporten här.