Remiss - P 121 Riktlinjer för råvattenkontroll - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Remiss - P 121 Riktlinjer för råvattenkontroll

År 2008 tog vi på Svenskt Vatten fram branschriktlinjer för råvattenkvalitet riktad till producenter av dricksvatten. Nu är det hög tid att dessa uppdateras och vi vill därför samla in synpunkter från branschen. Den 19 juni håller vi ett remisseminarium för publikationen P121 Branschriktlinjer råvattenkvalitet.

En ny publikation har tagits fram av Svenskt Vatten som stöd i arbetet med råvattenkontroll för i första hand Svenskt Vattens medlemmar. Fram till mitten av augusti är det möjligt att inkomma med synpunkter. Förslaget kommer att läggas ut för remiss under v. 24 presenteras även mer i detalj under ett digitalt remisseminarium den 19 juni.

I och med införandet av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12 ingår nu åter även provtagning och riskbedömning av råvatten. Syftet med den nya publikationen är att ge dricksvattenproducenten underlag och vägledning för att kunna utforma riskanalys och råvattenkontroll, bedöma resultatet av dessa och samtidigt få en förståelse varför detta arbete görs.

Publikationen utgår delvis från de branschriktlinjer avseende råvattenkontroll från Svenskt Vatten som gavs ut 2008, men stor vikt har lagts på att identifiera vilket stöd och vägledning Svenskt Vattens medlemmar önskar i sitt arbete med råvattenkontroll. Detta har genomförts genom intervjuer och workshops med medlemmar som representerar små, medelstora och stora va-organisationer.

Projektet har genomförts av Ann Elfström Broo (projektledare), Bjerking, i nära samarbete med Bertil Lustig, Mats Engdahl och Birger Wallsten vid Svenskt Vatten och Mats Strand, Norconsult.

Vi har också haft god hjälp av en referensgrupp. 

Under vecka 24 kommer förslaget på publikationen läggas ut som öppen remiss på Svenskt Vattens hemsida. Synpunkter på förslaget önskas senast 12 augusti 2024. Ett digitalt remisseminarium kommer att hållas den 19 juni kl. 9:30-11:30. Anmälan sker via denna länk