Rekordmånga VA-kommunikatörer på konferens - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rekordmånga VA-kommunikatörer på konferens

Kommunikationskonferensen för landets VA-kommunikatörer i mitten av januari slog nytt rekord: 110 deltagare träffades, nätverkade och lärde sig om målgrupper, beteendeförändringar och AI.

Är VA-organisationerna som bäst när de inte syns? Den gamla ”sanningen” utmanas nu av omvärldens allt skarpare krav, nya kundförväntningar och VA-organisationernas egna ambitioner när det gäller att öka medvetenheten om de viktiga vattenfrågorna. Det här blev tydligt på årets kommunikationskonferens i Stockholm.

På några år har Svenskt Vattens kommunikationskonferens växt från 20–30 besökare till en arena som lockar representanter från VA-organisationer över hela landet, stora som små. På agendan i år stod bland annat kommunikatörens framtida kompetenser, hur vi bättre kan verka för beteendeförändringar och hur vi kan använda generativ AI som hjälpreda i arbetet. Insikterna från höstens målgruppsanalys presenterades också.

Stort fokus låg även på nätverkande och erfarenhetsutbyte, där arbetet med de branschgemensamma initiativen Hållbar vattenanvändning, Framtidens VA-taxa och Skyfall utgör viktiga pusselbitar. Sofia Barré, kommunikationschef på Svenskt Vatten, menar att det är just medlemmarnas engagemang som är nyckeln till framgång.

– Styrkan ligger i att vi tillsammans hjälps åt att forma framtidens VA-kommunikation. Med en gemensam röst stärker vi både varandra och branschen som helhet.