Preliminärt avloppsdirektiv finns nu publicerat - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Preliminärt avloppsdirektiv finns nu publicerat

Nu finns det en preliminär överenskommelse om EU:s reviderade avloppsdirektiv. Härnäst väntar ett antagande i EU-parlamentets miljöutskott innan en juridisk granskning samt översättning till samtliga EU-språk genomförs. Först därefter kan ett formellt antagande tas av såväl EU-parlamentet som ministerrådet.

EU-parlamentets och ministerrådets förhandlar har nu nått en preliminär överenskommelse om direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (avloppsdirektivet). Du kan ta del av den preliminära versionen här (endast engelsk version). Avtalet är preliminärt i väntan på officiellt antagande, något som enligt Svenskt Vattens uppgifter kan dröja till efter EU-valet senare i vår.

Härnäst väntar EU-parlamentets miljöutskott som förväntas anta versionen den 11 mars. Blir den antagen där ska den sedan granskas av ministerrådets och EU-parlamentets jurister samt översättas till alla officiella språk inom unionen innan parlamentet kan fatta ett slutgiltigt beslut. Då EU-valet står inför dörren är det osäkert om ett beslut är aktuellt under våren. Om det inte hinns med kommer beslutet troligen i oktober eller november. Slutligen väntar publicering i Official Journal innan direktivet träder i kraft.

Intresset för de avslutande processerna i förhandlingarna av avloppsdirektivet väcker stort intresse hos våra medlemmar. Därför anordnar vi en digital träff den 10 april. Anmäl dig gärna för mer information!