”Pärm till skärm” bättre för kursdeltagarna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Pärm till skärm” bättre för kursdeltagarna

Ett 30-tal utbildningar i Svenskt Vattens regi har under de senaste åren fått digitalt kursmaterial. Samtidigt sker allt fler utbildningar online. Responsen har varit positiv: förberedelser går enklare och flexibiliteten ökar.

Mycket går att säga om pandemin, men en bra sak förde tiden av begränsad social interaktion åtminstone med sig: digitaliseringen gick plötsligt blixtsnabbt, både när det gäller tillgången till och förmågan att använda digitala verktyg. Svenskt Vatten är inget undantag. 2019 var samtliga kurser fysiska och kursmaterialet likaså. 2020 fattades beslut om att digitalisera hela upplägget, något som redan efterfrågats av medlemmarna. 2022 gjordes det sista kursmaterialet om och nu har alltså samtliga utbildningar digitalt material.

God respons från deltagarna

Vad har resultatet blivit? Förutom att kursinnehållet är enklare att hantera och uppdatera, har reaktionerna genomgående varit positiva från kursdeltagarna, som nu får tillgång till kursinnehållet innan utbildningen startar. Utvärderingarna visar att just möjligheten att förbereda sig och kunna koppla kursinnehållet till den egna verksamheten är den främsta behållningen. Samtliga kurser har förberedelseuppgifter, vilket gör att det exempelvis går att utföra räkneuppgifter i lugn och ro innan kursstart. Upplägget gör också att deltagarna har en jämnare kunskapsnivå direkt – och att nivån kan höjas för alla.

Den digitala åtkomsten gör det dessutom enklare att spara och återanvända materialet. I flera utbildningar görs nu diplomproven online direkt i plattformen och även intygen som visar en avklarad kurs är digitala.

Fler flexibla möjligheter

Fortfarande sker en majoritet av själva kurserna fysiskt, även om andelen onlinekurser ökat. Revaq nedströmsarbete, Förnyelseplanering, Dricksvattenhygien – Distributionsnät, Dricksvattenhygien – Vattenverk, VA-Taxa, HACCP, MBA, Rörinspektion för beställare ges enbart som onlineutbildningar. Alla introduktionsutbildningar, Lagen om allmänna vattentjänster, VA-Ekonomi, Revaq Intro (hybrid) ges omväxlande online och fysiskt.

Mixen av utbildningsformer uppskattas av deltagarna eftersom det ofta är enklare att hinna med en utbildning online då de slipper restiden. Kurserna kan också enklare tillgängliggöras för fler deltagare om de blir fullbokade.

Vad händer härnäst? Fler kurser ska erbjudas som eLearning, där deltagarna kan genomföra utbildningen i sin egen takt online. Uppdateringskursen för Revaq finns redan tillgänglig som eLearning för medlemmar som behöver repetera vart femte år, liksom Webbutbildning för politiker. Mer flexibilitet och ökad tillgänglighet både vad gäller kursmaterial och utbildningsformer alltså.