Nu finns P94 tillgänglig i Vattenbokhandeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nu finns P94 tillgänglig i Vattenbokhandeln

Efter ett gediget arbete finns nu publikationen P94 Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen tillgänglig i Vattenbokhandeln. Publikationen ersätter den tidigare versionen från 2007.

P94, Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen är en omarbetning av Svenskt Vattens publikation P94 från 2007. Publikationen innehåller Svenskt Vattens rekommendationer och förslag till kommunala föreskrifter om användningen av kommunens allmänna VA-anläggning. De vägledande kommentarerna som hör till föreskrifterna syftar till att ge ett bra stöd för huvudmännen och övriga som ska tolka och tillämpa bestämmelserna. 

Publikationen har bytt namn från ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning till Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen. Skälet till namnbytet är att förtydliga att det är fråga om föreskrifter som beslutas av kommunfullmäktige och inte sådana allmänna bestämmelser som tidigare meddelades av huvudmannen.