Nytänkande gjutningsarbete i Lumires nya pumpstation - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nytänkande gjutningsarbete i Lumires nya pumpstation

Arbetet med Östra Länken i Luleå har pågått sedan 2014 och är stadens största VA-försörjningsprojekt någonsin. När projektet nu kommit till etappen som involverar den största pumpstationen, som även är den sista innan spillvattnet når Uddebo avloppsreningsverk, behövde man tänka utanför ramarna. Det krävdes gjutning i stor lutning och här valde man att frångå de vanliga metoderna. I stället gavs uppdraget till ett lokalt företag specialiserade på gjutning av skateboardramper.

– Under ett möte var det någon som sa att det ser ut ungefär som en skateboardramp och någon annan i sin tur som kände till firman som fick uppgiften, säger Johan Sandström som är projektledare på Lumire och arbetar med Östra länken-projektet.

Invid Arontorpsviken på väg mot Svartöstaden bygger Lumire, i samverkan med NCC, Östra Länkens största pumpstation, P040. Dimensionerad för ett växande Luleå och byggd som sista passagen för spillvatten från hela Luleå innan det når reningsverket Uddebo någon kilometer bort är stationen av stor vikt för projektet. Johan Sandström har lett projektet med att bygga pumpstationen från Lumires sida och han berättar att det dessutom dragits nya VA-ledningar – allt för att kunna försörja både en ökande befolkning och möjliggöra de nya industrisatsningarna ute på Svartön. I det syftet blir pumpstationen en viktig nyckel.

– Vid sitt maxflöde kommer stationen kunna leverera 1500 liter vatten per sekund och vi har byggt dimensionerat för en hundraårsperiod så tanken är att den ska hålla länge, berättar han.

Nytänkande gav fina resultat

Såväl de stora dimensionerna som betydelsen av pumpstationen gjorde att det ställdes höga krav på konstruktionen. Under diskussionerna kring vallningarna nere i pumpsumpen fälldes en kommentar om likheten mellan sumpen och en skateboardramp. Det visade sig bli fröet till att frångå traditionella metoder och plocka in en lokal firma specialiserad på just byggande av skateboardramper. Normalt sett bygger man en form och fyller med betong, något som dels är tidskrävande i armerings- och formningsfas, dels är resultatet okänt till dess att formen rivs. Nu blev arbetsförfarandet lite annorlunda.

– Deras metod bestod av mycket handarbete, men det blev billigare i slutändan jämfört med att forma och gjuta på det traditionella sättet. Plus att slutresultatet blev jättefint, slätt och inga sprickor alls, förklarar Johan.

Det fanns vissa frågetecken inför gjutningen, framför allt om det skulle bli tufft att arbeta med den klassning på betong som användes i bygget. Vallarna i en pumpstation utsätts för en helt annan miljö än vad en skateboardramp behöver utstå. Det visade sig dock inte bli något problem – tvärtom blev slutresultatet om möjligt ännu bättre, något som visar att det ibland kan vara en god idé att utmana traditioner.

–  Ofta hamnar man i tankesättet att ”den här grejen har vi alltid haft och det har fungerat”, men ibland får man tänka att det här fungerar kanske ännu bättre. Nu fick vi en väldigt fint bearbetad yta som är lite hårdare faktiskt, så jag tror att den blir ännu lite tåligare än en yta gjuten med form, menar Johan.

Nästa steg – montering och test

I P040 pågår arbetet fortfarande för fullt. Johan uppskattar att alla montörer är klara om ungefär två månader och därefter inleds nästa fas – testerna. De är planerade att starta i maj. Då pumpas sjövatten från den närliggande sjön in i stationen för att göra ett fullskaligt test. Det gör att pumparna kan testas en efter en. Under byggets gång har de försökt att ta de flesta scenarion i beaktning, men kvitto får man först när stationen tas i drift och i det läget vill man slippa obehagliga överraskningar.

– När man väl lägger om flödet vill man veta att allt fungerar, det är därför vi lägger resurser på ett fullskaligt test. Vi vill provköra och testa under en längre tid för att veta att det fungerar, det är väl investerade pengar och tid i en så viktig station, säger Johan.

På grund av att stationen är så viktig är den skapad med redundans i alla led. Redan vid inkommande ledning i första kammaren kan flödet delas med hjälp av dubbla manuella luckor och möjligheten att styra om flödet går sedan som en röd tråd genom hela processen.

– Detsamma gäller när flödet ska ut, vi har designat för tre plus en pumpar så vi har alltid en pump för redundans. Även om det bara är ena delen av sumpen som fungerar kan vi få ut flödet på fler vägar genom en bypassledning som finns på plats. Vilken pump som än går kan vi styra vilken ledning som ska användas vid utflödet – det är redundans på allt i den mån det går. Det beror på att stationen är så viktig i och med att det är sista innan Uddebo, här får flödet inte stå, berättar Johan.

Då Lumire har fokus på återbruk kommer projektet nyttja material som blivit över från andra VA-projekt till testkörning, något som gjort att kostnaderna har kunnat hållas nere trots materielbehoven. Strax före midsommar, när de fullskaliga testerna är genomförda, ska stationens funktioner samt byggnaden slutbesiktigas.