Nya gränsvärden för PFAS på gång - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya gränsvärden för PFAS på gång

Hur påverkar Livsmedelverkets föreslagna gränsvärden för PFAS VA-branschen? Som inledande reflektion bör vi komma ihåg att PFAS-kemikalier fortfarande är tillåtna att användas och försäljas i Sverige. Vi ska också komma ihåg att än så länge är det inte de som spritt och tjänat pengar på dessa kemikalier som behöver stå för notan.

Inom kort kommer Livsmedelsverkets nya föreslagna gränsvärden för PFAS att gå ut på remiss. Gränsvärdena föreslås bli väsentligt skärpta, vilket innebär att många dricksvattenproducenter kommer att behöva vidta åtgärder som innebär ökade kostnader för vattenverken och VA-branschen. På nationell nivå handlar det sannolikt om ett tiotal miljarder kronor, kostnader som kommer att behöva betalas via VA-taxan – och därmed av konsumenterna.

Livsmedelsverket har i uppgift av regeringen att utöva tillsyn och ställa krav på livsmedelsproduktionen i Sverige. Genom detta säkerställer Sverige ett konsumentskydd och hälsokrav på vår livsmedelsproduktion. Alla livsmedelsproducenter har att följa dessa krav, så även Sveriges dricksvattenproducenter.

Svenskt Vatten och VA-organisationernas uppgift blir därmed att leva upp till de krav och föreskrifter våra myndigheter ger. Det nya gränsvärdet kommer att börja gälla 2026 och dricksvattenproducenterna har en viss tid på sig att utreda åtgärdsbehov och planera för kompletterande åtgärder. Svenskt Vatten anser att det behövs ett gruppförbud för alla PFAS-kemikalier och att ansvaret för förekomsten av PFAS i dricksvattnet och kostnaderna för att sanera och rena bort dessa kemikalier måste läggas där den hör hemma: hos de som producerar, säljer och sprider PFAS.

Det svenska kranvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och kommer även i fortsättningen att vara det.

Mer om Svenskt Vattens ståndpunkter om kemikalier och PFAS.

Se inslag om denna fråga i TV4 27 april.