Nya förordningsändringar i dricksvattendirektivets vaka infördes i april - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nya förordningsändringar i dricksvattendirektivets vaka infördes i april

Fyra förordningsändringar som rör VA-sektorn trädde i kraft i april. Samtliga ändringar är ett led i genomförandet av det reviderade dricksvattendirektivet. Ändringarna gäller information till allmänheten och rapportering, material i kontakt med dricksvatten, riskbedömning och riskhantering avseende tillrinningsområden, samt den nytillkomna förordningen för riskbedömning av fastighetsinstallationer.

Efter påsk träder fyra förordningsändringar relaterade till genomförandet av det reviderade dricksvattendirektivet i kraft. Ändringarna görs i livsmedelsförordningen, plan- och byggförordningen, vattenförvaltningsförordningen, samt den nyskapade förordningen om riskbedömning avseende fastighetsinstallationer för dricksvatten. Ansvariga myndigheter inom respektive område ansvarar för att komplettera, inarbeta eller ta fram nya föreskrifter där ändringarna ingår.