Ny undersökning: 59 procent av svenska kommuner riskerar stå utan vattentjänstplan vid årsskiftet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny undersökning: 59 procent av svenska kommuner riskerar stå utan vattentjänstplan vid årsskiftet

Den 1 januari 2024 ska samtliga svenska kommuner ha upprättat en vattentjänstplan. Planens syfte är att säkra långsiktig vattenförsörjning och att kommunerna står bättre rustade vid skyfall. Nu visar en ny undersökning att 6 av 10 kommuner riskerar att misslyckas med färdigställandet av vattentjänstplanen. För att stötta kommuner under arbetets gång släppte Svenskt Vatten tidigare i år vägledning vid framtagande av vattentjänstplan.

En färsk Novus-undersökning visar att hela 59 procent av Sveriges kommuner inte kommer att ha en vattentjänstplan på plats vid årsskiftet. Planen är en av ändringarna i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och tillämpas efter den 31 december 2023. Enligt undersökningen är det bara en procent av kommunerna som har en färdig vattentjänstplan, medan hela 54 procent av kommunerna har påbörjat arbetet men tvivlar på att de kommer att vara färdiga i tid. Svenskt Vatten har tidigare rapporterat att kommunerna går en kamp mot klockan i sitt arbete med att få vattentjänstplanen på plats och tagit fram en vägledning vid framtagande av vattentjänstplan.

Undersökningen, som utförts på uppdrag av Vatten2023, visar dessutom att kommunerna identifierat svårigheter att hantera ökade kostnader vid skyfall. Hela 40 procent av de svarande kommunerna uppger att budget saknas för att hantera åtgärder vid ökad belastning. Störst är problemet i landets norra och västra delar där 55 respektive 48% svarar att budget för skyfallshantering saknas.

Läs mer om undersökningen här.