Ny rapport bekräftar utmaningarna i Blå färdplan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny rapport bekräftar utmaningarna i Blå färdplan

En ny rapport om investeringar i avloppsreningsverk bekräftar konsekvenserna som beskrivs i Blå färdplan. Det är VA-Fakta som publicerat rapporten som innehåller en fallstudie gjord på avloppsreningsverk i Gävle och Kalmar.

VA-fakta har publicerat rapporten Samhällsekonomiska värden av investeringar i avloppsreningsverk. En fallstudie av investeringar i Avloppsreningsverk i Gävle och Kalmar. Pär Dalhielm, VD för Svenskt Vatten, välkomnar rapportens slutsatser som i olika delar bekräftar tidigare analyser och konsekvenser beskrivna i Svenskt Vattens Blå färdplan avseende utmaningarna för finansiering - fondering av ny- och reinvesteringar i avloppsreningsverken och att investeringsfrågorna måste finnas i forum där de jämställs med ekonomisk tillväxt-samhällsbyggnad. Samtidigt är det viktigt att de positiva sysselsättningseffekterna av VA-investeringar lyfts och att bristen på strategisk kompetens sätts i fokus som en följd av färre utbildade VA-ingenjörer och tekniker. Det är också bra att statens nuvarande roll diskuteras: när VA-infrastruktur och avloppsreningsverk byggdes i stor skala under miljonprogramsåren finansierade staten stora delar av utbyggnaden. I dag ligger ansvaret hos kommunerna som i många fall har svårt att prioritera finansieringar i VA-infrastruktur och avloppsreningsverk i kombination med skattefinansierade välfärdssatsningar.