Ny publikation om provtagning och flödesmätning vid reningsverk tillgänglig i Vattenbokhandeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny publikation om provtagning och flödesmätning vid reningsverk tillgänglig i Vattenbokhandeln

Strax innan jul släpptes den nya publikationen P124 i Vattenbokhandeln. Syftet med publikationen är att ge praktiskt stöd vid provtagning och flödesmätning på svenska avloppsreningsverk och den vänder sig huvudsakligen till personal vid reningsverk. Fokus ligger på praktisk tillämpning och innehållet utgår från gällande bestämmelser på området.

I december publicerades P124 Provtagning och flödesmätning vid reningsverk i Vattenbokhandeln. Publikationen går igenom planering, praktiskt utförande, dokumentation och uppföljning för att utforma och genomföra en representativ provtagning och flödesmätning av vatten vid reningsverk. Den främsta målgruppen för publikationen är personal vid reningsverk och baseras på existerande föreskrifter och vägledningar på området.

Arbetet med publikationen inleddes under 2022 och till grund ligger behovet av praktiskt stöd vid provtagning och flödesmätning, något som inte minst uppmärksammats från myndighetssidan. Då svenska VA-organisationer lägger mycket resurser på dessa processer kan P124 ses som ett viktigt stöd i det praktiska arbetet. Det är fortsatt viktigt att kontinuerligt hålla en dialog med tillsynsmyndigheten, särskilt med tanke på att varje reningsverk har unika förutsättningar och måste anpassa sina rutiner och arbetssätt för att uppfylla ställda krav.

P124 finns tillgänglig i Vattenbokhandeln nu.