Ny handbok i CSRD och taxonomi på gång in i Vattenbokhandeln - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ny handbok i CSRD och taxonomi på gång in i Vattenbokhandeln

Den första versionen av M154 Handbok CSRD & Taxonomi är nu producerad. Under juni månad kommer CSRD-delen att kompletteras varpå handboken blir tillgänglig i Vattenbokhandeln. Redan nu finns det dock möjlighet för dig att ta del av innehållet i sin nuvarande form.

I augusti 2023 inledde vi arbetet med en handbok i EU:s taxonomi och nya hållbarhetsrapportering CSRD. Nu är en första version färdigställd. Under juni månad kommer den att kompletteras med mer handfasta tips specifikt för VA-sektorn i CSRD-delen. Dessa beslutas under en workshop i Stockholm. Utöver detta tillkommer riksdagens beslut om antagen lag i hållbarhetsrapportering, vilket förväntas den 29 maj. När dessa kompletteringar finns på plats kommer vi att släppa handboken i Vattenbokhandeln.

Eftersom syftet med handboken är att stötta Svenskt Vattens medlemmar i arbetet med CSRD- och taxonomirapportering, erbjuder vi redan nu organisationer att ta del av innehållet. Om du önskar ett digitalt exemplar av nuvarande version går det att kontakta Ulf Thysell.