Nu införs VA ReservdelsAkuten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nu införs VA ReservdelsAkuten

Omvärldsläget har lett till förlängda produktions- och leveranstider, något som påverkar VA-sektorn kraftigt – inte minst vad gäller tillgång till reservdelar i händelse av kris. Genom den nya VA ReservdelsAkuten kan du få kontakt med många VA-organisationer samtidigt när du har ett akut behov av en reservdel. På sikt är förhoppningen att samtliga svenska VA-organisationer ska ingå i den nya samarbetsytan med hemvist i WIS, MSB:s portal för civil beredskap.

VA-ReservdelsAkuten, även kallat VARA i förkortad form, är en digital samarbetsyta som finns i MSB:s portal för Sveriges civila beredskap. Svenskt Vatten är VA-organisationernas väg in till samarbetsytan och samordnar kontakterna mellan VA-organisationerna och MSB. Alla VA-organisationer har ett visst lager av reservdelar men alla har inte allt och ibland är det svårt att förutse ett behov av en viss reservdel. Eftersom det är liten sannolikhet att behoven av reservdelar uppstår samtidigt är det rationellt om det kan finnas en samordning mellan VA-organisationerna.

– Redan idag fungerar det ofta så inom branschen att man vid ett akutbehov av reservdel ringer till grannkommunen och frågor om de har den på lager. Med VARA får man ut frågan till alla som anslutits sig till samarbetsytan samtidigt. Dessutom är vi mitt inne i ett generationsskifte inom branschen med många nya som ännu inte hunnit bygga upp personliga kontaktnät, säger Mats Engdahl, expert dricksvattenproduktion på Svenskt Vatten.

VARA som kommit till genom ett projekt som initierats av Livsmedelsverket kommer att bidra till att höja beredskapen och göra VA-verksamheten i Sverige mer robust.

Ni som vill ansluta till systemet VA ReservdelsAkuten kan kontakta Mats Engdahl på Svenskt Vattens kansli.

mats.engdahl@svensktvatten.se

08-506 002 21