Nu är taxeundersökningen 2023 publicerad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nu är taxeundersökningen 2023 publicerad

Årets taxeundersökning visar på ett ekonomiskt ansträngt läge, stora skillnader mellan kommunerna och många höjningar av brukningsavgifterna i nivå med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Samtidigt täcker höjningarna enbart 2023 års kostnader och inte framtida behov.

Svenskt Vatten genomför årligen en taxeundersökning tillsammans med våra medlemmar VA-organisationerna. Samtliga kommuners aktuella VA-taxor ingår i underlaget. Bland de trender vi kan utläsa utifrån 2023 års taxestatistik märks dessa tydligast:

  • Högsta höjningen sedan 2002. Omkring 100 kommuner har höjt sina brukningsavgifter i nivå med KPIF. Höjningen av brukningsavgifter var i genomsnitt 8,1 procent för 2023. De höjningar vi ser i år är därmed de högsta sedan Svenskt Vattens statistikinsamling digitaliserades 2002.

  • Stora och ökande skillnader mellan kommunerna. Under de senaste tre åren har skillnaden mellan kommunen med högst brukaravgift och lägst ökat till nästan 500 procent, en anmärkningsvärd skillnad utifrån att det i princip är samma tjänst som levereras. Vatten är dock fortfarande billigt; det kostar som högst 11,2 öre per liter och som lägst 2,3 öre per liter.

  • Ekonomiska läget alltmer anspänt. VA-organisationerna har påverkats av bland annat inflation, ökade elpriser, stigande räntor samt högre priser på material och entreprenad. Samtidigt ser vi stora kostnadsdrivande utmaningar som klimatanpassning och -påverkan, investeringsbehov i infrastrukturen (där Investeringsrapporten 2023 visar ett investeringsbehov på totalt 560 miljarder kronor fram till 2040) och ökade krav i form av nya EU-direktiv.

Ytterligare höjningar är att vänta framöver, även om det är svårt att sia om hur höga de blir då utvecklingen är starkt kopplad till omvärldsfaktorer. Kommande års höjningar är således osäkra men en sak är säker: taxornas nivå och utformning är en rejäl framtidsutmaning.

Läs hela rapporten och ladda ned statistik i Excel här.