Nu är klimatberäkningsstugan i gång - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nu är klimatberäkningsstugan i gång

I april startade vår utbildning inom klimatberäkning av anläggningsprojekt, en utbildning som planeras och genomförs av konsultbolaget COWI. 22 deltagare från nio olika VA-organisationer ska under sex tillfällen, både fysiska och digitala, fördjupa sig i livscykelanalyser (LCA), definitionsfrågor och beräkningar av skarpa projekt hämtade från den egna verksamheten.

Som ett komplement till klimatberäkningar av driften inom ramarna för Klimatneutral VA-bransch, har Svenskt Vatten tillsammans med COWI tagit fram en alldeles ny utbildning. Inspirationen kommer från klimatberäkningsstugorna inom LFM 30, ett initiativ för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö, berättar Martin Persson Lindh, senior specialist och uppdragsledare på COWI.

– Arbetet vi gjorde där blev en språngbräda för den här nya utbildningen riktad mot VA-organisationer, som mig veterligen inte finns någon annanstans. I mitt uppdrag ingår också att ta fram ett nytt verktyg för Svenskt Vattens medlemmar som ska underlätta klimatberäkningar kopplade till anläggandet av ledningsprojekt.

Gemensamt utvecklingsarbete

Det handlar alltså inte enbart om ett traditionellt kursupplägg utan är också ett gemensamt utvecklingsarbete, där deltagarna och Martin Persson Lindh jobbar sig fram tillsammans. Från deltagarna förväntas en hög grad av aktivitet och de får hemuppgifter mellan kurstillfällena, som också justeras löpande efter önskemål.

Allt görs med koppling till befintliga standarder för att hitta en tydlighet i LCA-perspektivet. Fokus ligger på det som kallas A-skedet i LCA-metodiken, som motsvarar byggskedet.

– Vi tittar exempelvis på vad Boverket har med i sina kravställningar och hur Trafikverket resonerar i sina beräkningar, i strävan efter att få en gemensam förståelse med gemensamma definitioner.

Kunskap och nätverk

Tanken är att alla ska räkna på samma sätt för att också kunna jämföra resultatet. Första steget är därför att enas om hur ett anläggningsprojekt ska beräknas, för att därefter se var projektet går att optimera för att minska klimatpåverkan. Gruppens erfarenhet av klimatberäkningar varierar och behovet av samverkan är stort.

Vad förväntas deltagarna behärska efter avslutad kurs? De ska då ha fått en god förståelse för vad en klimatberäkning innebär för anläggandet av ett VA-projekt, vilka avgränsningar som görs och hur livscykelanalyser används för klimatberäkningar, med fokus på A-skedet.

– Förutom det rent kunskapsmässiga får de också med sig ett brett nätverk för att kunna fortsätta det här viktiga arbetet inom branschen, säger Martin Persson Lindh. Det är minst lika viktigt.

Intresset för kursen har varit stort. Vid ett lyckat utfall planerar vi därför sannolikt för fler utbildningstillfällen och kommer även att berätta mer om utbildningen, exempelvis på Klimatkonferensen 11 december. Det nya beräkningsverktyget ska också göras tillgängligt här på webben framöver.