Norrvatten kartlägger PFAS i Mälaren - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Norrvatten kartlägger PFAS i Mälaren

Livsmedelsverket har föreslagit ett betydligt lägre gränsvärde för PFAS från 2026. För att öka kunskapen om belastningen av PFAS från olika källor, har Norrvatten genomfört en kartläggning av PFAS i delar av Mälaren. Studien indikerar att det är viktigt med sanering av PFAS-förorenad mark.

Norrvatten har undersökt källorna till de PFAS-föroreningar som når den del av Mälaren där råvattnet till dricksvattenproduktion hämtas. Studien visar att den nordöstra delen av Mälaren har höga PFAS-halter jämfört med övriga Mälaren. Här finns bland annat Arlanda och Ärna flygplats, där det tidigare använts brandskum som innehåller PFAS. Ämnena är svårnedbrytbara och finns kvar i naturen under lång tid. 

Studien bygger på uppskattningar, men indikerar att sanering av PFAS-förorenad mark skulle kunna medföra en minskning med 30 procent av PFAS-halten i vattnet vid Görvälnverket. Det skulle i sin tur betyda att Norrvatten har goda möjligheter att klara det nya gränsvärdet för PFAS utan att införa ytterligare rening.

Studien visar på vikten av att sanera kända PFAS-förorenade platser och att arbeta i förebyggande syfte. Den viktigaste insatsen är dock att de verksamheter som släpper ut PFAS i miljön vidtar åtgärder.

Här kan du läsa hela Norrvattens rapport