Norrlandsfokus för dialogresan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Norrlandsfokus för dialogresan

I syfte att skapa bättre kännedom om våra medlemmars verksamheter och informera om vilka frågor som drivs på kansliet har Svenskt Vatten befunnit sig på en dialogresa sedan 2020. Allra senast gick färden norrut. I mars var Birger Wallsten, dricksvattenexpert, inbjuden till nätverksträffar i både Östersund och Arvidsjaur.

– Vi engagerar oss för att ta del av medlemskraften. Det är viktigt att få höra om vad som är på gång och vilka utmaningar som finns, berättar Birger.

Genom de olika nätverk som finns runtom i VA-Sverige skapas utrymme att både fira framgångar och diskutera utmaningar tillsammans med branschkollegor i närområdet. För Svenskt Vatten innebär nätverksträffarna en chans att få en inblick i det dagliga arbetet som våra medlemmar bedriver. Därför styrde Birger Wallsten, dricksvattenexpert på Svenskt Vatten, kosan mot både Östersund och Arvidsjaur under mars månad. Det bestående intrycket för honom är gemenskapen som råder i branschen.

– Det är jätteintressant att lära känna våra medlemmar. Det ger en känsla av samhörighet, och att jag genom min roll på Svenskt Vatten som branschorganisation gör nytta, säger Birger.

Investeringar kommer kräva mycket

I Östersund samlades större Norrlandskommuner för första gången sedan innan pandemin, medan träffen i Arvidsjaur anordnades av VA-chefsnätverket i Norrbotten som senast sågs i fjol. En del sakfrågor var dominanta, däribland arbetet med säkerhet, fjärravläsning, vattentjänstplan och nödvatten, men förutsättningarna för de medverkande var omväxlande och därmed var även utmaningarna av stor variation. Bland annat står flera av de medverkande organisationerna inför omfattande industrietableringar som innebär befolkningsökningar och tillväxt även på vattenområdet.

– Den långsiktiga planen, med investeringsbiten framför allt, kräver mycket. Över lag var det dock en väldigt positiv syn på etableringarna, avslutar Birger.