Nordiwa i Göteborg – en internationell succé - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nordiwa i Göteborg – en internationell succé

465 deltagare från 13 olika länder, 190 talare, workshops och fem parallella spår. Det blev facit för ett Nordiwa i Göteborg den 5–7 september som överträffade alla förväntningar. Den nordiska avloppskonferensen lockade deltagare även utanför våra grannländer och samlade verksamma inom spillvatten, avlopp och klimatanpassning under tre fullspäckade dagar på västkusten. Anders Finnson, expert på avlopp, miljö och kemikalier och medlem i Nordiwas programkommitté, var både stolt och glad över det stora engagemang konferensen inspirerade till.

- De här tre dagarna präglades verkligen av glädje och entusiasm över att äntligen kunna ses fysiskt igen. Att se så många av våra nordiska kollegor på plats och kunna diskutera våra gemensamma frågor var fantastiskt, säger han.

För artonde gången arrangerades den nordiska avloppskonferensen Nordiwa. Den här gången hade det blivit Göteborgs tur att stå värd för arrangemanget. Redan när call for abstracts avslutades kunde man ana att intresset var stort då antalet inlämningar var rekordhögt. Och konferensen mer än levde upp till förväntningarna. Utöver representanter från de nordiska länderna skänktes evenemanget internationell flärd med deltagare från såväl södra Europa som USA, och samtliga var där för att diskutera avlopps- och miljöfrågor. Anders Finnson menar att diskussionerna var breda men pekar ut några områden som talades om extra mycket – både på scen, i publiken och ute i korridorerna under de välbehövliga pauserna.

- Föga förvånande var det reviderade avloppsvattendirektivet ett stort samtalsämne. Även klimatanpassning, mätning och minskning av lustgasutsläpp och PFAS i vattnets urbana kretslopp diskuterades flitigt, berättar han.

Utöver fem parallella spår med 190 olika talare erbjöds också tekniska rundturer med hjälp av både Göteborg Kretslopp och vatten samt Gryaab. Dessutom arrangerades ett socialt program bestående av både välkomstmingel på Världskulturmuseet och bankettmiddag, allt för att främja fortsatta diskussioner. För Anders är det just samarbetsviljan och det varma intresset för varandras lösningar som blir det bestående intrycket.

- Det var tydligt att alla som närvarade var där för kunskapsutbytets skull. Att få uppdatera sig kring aktuella frågor inom teknik, miljö, samhälle och kommande lagstiftning, och naturligtvis att bygga nätverk och skapa grund för samverkan, avslutar han.

Nästa Nordiwa för avlopps- och miljöfrågor blir i Oslo 23–25 september 2025, så boka redan nu in dessa datum.