Nordiskt juristnätverk med fokus på samarbete träffades i Oslo - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nordiskt juristnätverk med fokus på samarbete träffades i Oslo

Tätt inpå den norska nationaldagen samlades nordiska VA-jurister i Oslo för att diskutera gemensamma frågor. Även Svenskt Vattens jurister Maria Holmgren och Sarah Berwick deltog vid nätverksträffen. De återvände till kansliet fyllda med intryck och inspiration från våra grannländers arbete med vattenfrågorna.

– Vi har väldigt många gemensamma utmaningar. På många sätt har vi lika förutsättningar, men det finns också stora skillnader mellan länderna, säger Sarah.

De nordiska branschorganisationernas jurister samlades för en juridisk nätverksträff i den norska huvudstaden den 16 maj, dagen innan Norges nationaldag. Nätverksträffen arrangerades för att diskutera gemensamma frågor och lägga grunden för samarbetet framåt. Från Svenskt Vatten deltog Maria Holmgren och Sarah Berwick. Med sig hem fick de nya insikter om både likheter och skillnader länderna emellan. Framför allt lyfter de hur viktigt ett stark nordiskt samarbete kan bli i aktuella EU-frågor, inte minst avloppsdirektivets slutgiltiga utformning.

Utöver EU-frågorna, som av naturliga skäl fick en del utrymme under mötet, diskuterades även respektive länders lagstiftning – både aktuell och kommande, dagvatten, samt aktuella domar med fokus på miljökvalitetsnormer. Dessutom stod frågor rörande ägande och finansiering högt upp på agendan.

– Det var stort fokus på principiella frågor för hur man tillhandahåller och finansierar vattentjänster, berättar Maria Holmgren.

Efter träffen, som var den första med nätverket för både Maria och Sarah, ser de fram emot det fortsatta samarbetet och vilka lärdomar det kan ge. Samtidigt är nätverket en möjlighet att dela med sig av det svenska perspektivet och finna samsyn med våra nordiska branschkollegor.